Pedagoogide ühenduste ülene 9. koostööpäev (PÜÜK 9) toimus 19. märtsil Tallinnas Rocca al Mare koolis. Koostööpäeva teemaks oli seekord "Andekas laps". Koostööpäeva auditooriumi moodustasid  koolieelsete lasteasutuste juhid ja õpetajad, põhikooli ja gümnaasiumi õpetajadjuhid ning  juhtkonnaliikmed.

Päeva esimene pool oli sisustatud ettekannetega. Ettekanded olid kantud teemastmiks paljud andekad õpilased ei saavuta taset, milleks nad on võimelised, kuidas õpetaja saaks laste võimetekohasele arengule paremini kaasa aidata? Sageli ei tunne  õpetajad andekaid lapsi lihtsalt ära.Tegelikult on neil  võimalus täita andekate laste kooliaeg märksa suuremat intellektuaalset väljakutset ning naudingut pakkuva õppimisega ja seista hea selle eest, et õpilaste anded  ka areneksid.

Päeva teises pooles toimusid minimess ja õpitoad. Tähelepanu köitis  Vene Keele Õpetajate Seltsi ja nende tegemisi tutvustav poster.

Osalejaile tutvustati ideid ja õpitooteid, mille kasutamine õppetöös muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavamaks ning vaheldusrikkamaks.

EVÕLi juhatuse liikmed Evelin Müüripeal ja Leili Sägi viisid huvilistele läbi õpitoa „Draamaelementide kasutamine põhikooli ja gümnaasiumi LAK-õppe tundides“.

Foto: Töötoa läbiviijad Evelin Müüripeal ja Leili Sägi.

Lõimides soome ja eesti kirjanduse, ajaloo ning kultuuri lõid nad Aino Kallase elu ja loomingu põhjal mõnd draamameetodit appi võttesosalisi kaasa haarava ja kujutlusvõimet toitva õhkkonna. Töötoa eesmärgiks oli arvamuste  vahetamise ja ühistegevuse käigus kogeda äratundmist, et draamaelementide kasutamine LAK-õppe tundides, mil peatähelepanu on pööratud sõnumile, mitte kunstilisele vormile, kinnistab teadmisi paremini õpilaste mällu.

Õpitoa „Andekuse arendamine läbi erinevate tegevuste“ viisid läbi Maaja Glaser, Orava kooli vene keele, muusika ja võru keele õpetaja ning Laine Kippari Mammaste koolist.

Pedagoogide ühenduste üleste koostööpäevade toimumist toetas SA Innove ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014".

Vaata ka fotosid fotogaleriis.

 

Leili Sägi

EVÕLi juhatuse liige