Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat kutsub õpilasi kogu Euroopast panema oma tõlkeoskusi proovile noorte tõlkijate võistlusel „Juvenes Translatores“, mis leiab aset juba 12. korda. Sellel aastal on teemaks Euroopa kultuuripärandiaasta.

KES SAAVAD OSALEDA?

Keskkooliõpilased, kes on sündinud 2001. aastal.

MIS ON VÕISTLUSE EESMÄRK?

Anda kooliõpilastele võimalus panna proovile oma tõlkimisoskus.

MILLAL?

Enne võistlust: Koolid saavad registreeruda Juvenes Translatores veebisaidil ajavahemikus 1. september kuni 20. oktoober. Koolid valitakse välja loosi teel. Igast riigist lubatakse osaleda nii paljudel koolidel, kui palju on vastaval riigil esindajaid Euroopa Parlamendis.

Võistluse päev: 22. november 2018. Kõigi ELi liikmesriikide õpilased tõlgivad teksti ühel ja samal päeval oma õpetajate järelevalve all.

Pärast võistlust: auhinnatseremoonia Brüsselis (2019. aasta alguses). Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi tõlkijad parandavad võistlustööd ja valivad välja iga ELi liikmesriigi parima tõlke. 28 võitjat saavad auhinnaks kolmepäevase reisi Brüsselisse ja kingituse.

 

MIS KEELEST JA MIS KEELTESSE VÕIB TEKSTI TÕLKIDA?

Valikus on kõik ELi 24 ametlikku keelt. Õpilased valivad endale meelepärases keeles teksti ja tõlgivad selle teise enda valitud keelde (soovitatakse tõlkida emakeelde või oma kõige tugevamasse keelde).

 

ec.europa.eu/translatores

Facebook.com/translatores

Kirjutage korraldajatele: DGT-TRANSLATORES@ec.europe.eu

#JuvenesTranslatores