Hea võõrkeeleõpetaja!
 
Kutsume Teid kasutama elektrooniliste võõrkeeleülesannete panka SA Innove hallatavas eksamite infosüsteemis (EIS) aadressil http://eis.ekk.edu.ee
 
Pangas on eesti keele teise keelena, inglise, prantsuse, saksa ja vene keele ülesanded. Igas keeles on ülesandeid 64. Need hõlmavad lugemist, kuulamist ja keele struktuuri ning nelja keeleoskustaset (A1, A2, B1, B2). 
 
Ülesanded on e-õppematerjalina abiks kujundaval hindamisel
 
Ülesandepanga ja eksamite infosüsteemi kasutamise lähema tutvustuse leiate aadressilt
 
 
 
Avastamisja kasutamisrõõmu soovides
 
SA Innove keelekeskus