15. oktoobrist 26. novembrini toimub võõrkeeleõpetajatele täienduskoolituskursus "Kultuuriteadlikkus võõrkeeleõppes" ,

mille eesmärk on anda võõrkeelte õpetajatele teadmisi  ja oskusi, et

1) analüüsida eri kultuuridele omaseid jooni keeleõppe seisukohast;

2) analüüsida õppematerjale kultuuridevahelise suhtlemise pädevuse

eri aspektidest;

3) koostada ülesandeid õppijate kultuuriteadlikkuse arendamiseks.
 

Kolmel koolituspäeval käsitletakse järgmisi teemasid:

15. oktoober 2011

Mitmekeelsus ja mitmekultuurilisus. Kultuuridevahelise suhtlemise
pädevus võõrkeeleõppes ja Euroopa keelemapp kui üks selle
hindamise vahendeid.

4 tundi, Ülle Türk

Kultuuriteadlikkuse arendamine õppematerjalides: väärtuste ja
hoiakute kujundamine. Varjatud õppekava.

2 tundi, Veronika Kalmus

5. november 2011

Kultuuridimensioonid. Argija popkultuur ning võõrkeeleõpe.

3 tundi, Madis Arukask

Argine ja ametlik kultuuridevahelises (verbaalses) suhtluses.
Viisakus.

2 tundi, Renate Pajusalu

Mitteverbaalne kommunikatsioon ja võõrkeeleõpe.

2 tundi, Eva Ingerpuu-Rümmel

26. november 2011

 Kultuuriteadlikkuse arendamine õppematerjalides. Ettekanded ja
arutelud.

2 tundi, Ülle Türk, Tiina Kikerpill
 

Kultuuriteadlikkust arendavad ülesanded võõrkeeletunnis: ülesande
tunnused, ülesannete ühtne kirjeldamine, kultuuridevahelise suhtlemise pädevust arendavate ülesannete liigid ja koostamine.

4 tundi, Ülle Türk, Tiina Kikerpill

 

Kursus on osalejatele tasuta.

Täpsem info ja registreerumine Tiina.Kikerpill@ut.ee