Eva Viidemann, VÕSi juhatuse liige

Vene keele õpetajate seltsi traditsioonilised suvepäevad toimusid sel korral ebatraditsiooniliselt augustis. Veetsime kaks päeva Mäetaguse mõisas ja spaas, külastasime Toila Oru parki ning seiklesime mööda I. Severjanini radasid. 

Mäetaguse mõisas jagas Jelena Tantseva (Moskva) oma uuemaid leide ja lähenemisi vene keele õpetamisele. Esmalt küsis ta: „Vene keele käänded kergelt ja nautides – on see üldse võimalik?” Tuleb välja, et on küll! Lisaks pea loendamatutele praktilistele nippidele ja tööriistadele rõhutas blogi vdohnovite.ru autor J. Tantseva õpetaja meisterlikkust doseerida materjali vastavalt õpilaste valmidusele, vanusele, klassi suurusele. Õpetajal on tohutu hulk teadmisi, aga kas meie õpilased vajavad kõike seda korraga ühes tunnis? Siin on kindlasti mõtteainet!

Omandatud praktiline panus meie töösse on hindamatu väärtusega. Sama tähtsa osa moodustavad vabas vormis vestlused kolleegidega, mille kestel kuuleme olukorrast teistes koolides, huvitavatest projektidest ning tihti leitakse ka koostööpartnerid uueks õppeaastaks. Uute kolleegide vajalikkust põhjendada ei ole vaja, seega rääkisid N. Tšuikina ja I.Moissejenko Tallinna Ülikoolist pedagoogilise praktika läbiviimisest. Nende sõnum oli – näidake tudengitele eeskuju huvitavate tundide näol ning leidke võimalus tudengilt õppida. 

VÕSi pikaaegne liige Larissa Õnnis saatis juhatusele järgneva tagasiside:

Õpetaja jaoks ei ole motivatsioon oma töö jaoks sugugi vähem olulisem kui õpilase motivatsioon õppida. Seepärast soovin väljendada suurt tänulikkust VÕSi juhatusele, kes organiseeris vene keele õpetajale seltsi väljasõidu. /…/ Sarnased kaks päeva annavad õpetajale tihti rohkem teadmisi kui pool aastat auditoorseid loenguid klassi seinte vahel!

VÕSi juhatus loodab siiralt, et meie liikmed võtavad saadud suvesoojuse endaga klassi kaasa, pakatavad uue õppeaasta algul energiast ning annavad osa oma õpilastelegi!