Ükski kogemus ei jookse kunagi mööda külgi alla

 

12.-13.novembril leidis Pärnus Strandi konverentsikeskuses aset järjekordne seminar võõrkeeleõpetajatele, mis sel korral oli kantud teemast „Pilt ja sõna“.

Kahe novembrikuiselt halli ja sajusesse päeva mahtus kogemuse omandamise seisukohast mõõtmatult palju. Omanäoliseks teeb juba traditsiooniks kujunenud erinevate keelte õpetajate kohtumise tõdemus, et kindla teema alla mahub palju eriilmelisi esinejaid, kes kõik avavad  kandvat teemat omal kombel ning omast vaatevinklist.

Muutuste tuulest mõnevõrra räsitud õpetajale mõjub taoline kokkusaamine kolleegidega üle vabariigi kindlasti mitmes mõttes viljastavalt. Ühelt poolt suhtlus, taaskohtumine tuttavatega, teisalt äratundmine, kui tunned end esinejatega samal lainel olevat. Kolmandaks teatud koguse uute nippide, praktiliste võtete, e-keskkondade jm ehk kõige selle omandamine, mida tegevõpetaja ikka koolitustelt saada ihkab. Olulisem eelpoolmainitust on, kui mõte liikuma hakkab ehk õpetaja loovus ärkab, sest siis ei ole kogemuste jagajate ivad viljatusse mulda sattunud.

Seminari „Pilt ja sõna“ korraldas ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2013“ raames Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit. 

Leili Sägi

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu aseesimees

 

Foto ülevaade SIIN