Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

8. mail 2014 toimus  haridus-ja teadusministeeriumi saalis raamatu “Pent Nurmekundkeeltark ja õpetaja“ esitlus. Raamatsoliidne ja mahukas – on tänuavaldus Pent Nurmekunnale. Raamat ilmus Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) toimetiste sarja esimese raamatuna, mille  väljaandmist toetas Haridus-ja  Teadusministeerium.

Raamatu koostaja Ott Kurs meenutab, et mälestuskogumiku koostamisest oli juttu juba Pent Nurmekunna lahkumise järel, 1997. aastal, kuid siis jäi asi seisma. Paraku võtab iga suur töö aega. Alles Nurmekunna 105. sünniaastapäeva lähenemisel astus Ott Kurs esimese sammu mälestuse jäädvustamiseks ning hakkas koguma materjali.

Toimetaja Tõnu Tender kirjutab raamatu saatesõnas (lk 14): „Pendi elu mõtteks oli õppida tundma maailma ja rahvaid, nende keeli, innustada selleks teisigi, jagada oma teadmisi. Kui palju ta keeli oskas? Vastus sõltub asjaolust, mida täpsemalt keeleoskuseks pidada, kuidas seda määratledaeri mõõdupuude järgi on kokku loetud u 70- 100 keeltSellega on ta nii Eestis kui ka maailmas läbi aegade üks silmapaistvamaid inimesi“.

Raamatu esitlusel esinesid raamatu koostaja Ott Kurs ja  toimetaja Tõnu Tender. Raamatu väärtusliku osa moodustavad Pent Nurmekunna õpilaste ja temaga suhelnud inimeste meenutused – 40 lugu eri põlvkondade esindajatelt. Raamatu esitlusel osales 23 meenutuslugude autorit: Helgi Vihma, Erich Kukk, Ants Tuulmets, Tullio Ilomets, Helmut Piirimäe, Ülle Udam, Jaan Kaplinski, Olaf Langsepp, Malle Salupere, Maila Malinen, Aita Meier, Ly Seppel-Ehin, Ott Kurs, Enn Ernits, Anu Saluäär-Kall, Kalle Kasemaa, Sergei Stadnikov, Endel Peets, Jaanus Õunpuu, Taimi Paves, Hillar Palamets, Hagani Gajõblõ ja Tõnu Tender.

Meenutuslugudega esinesid Jaan Kaplinski, Hillar Palamets, Jüri Talvet, Ants Tuulmets, Kalle Kasemaa ja  Anu Saluäär-Kall.  

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) tänas lillekimbuga Agu-Üllar Kulli, kes järjekindlalt tuletas meelde raamatu koostamise vajalikkust, professor Ott Kurssi, kes raamatu koostamise töö ette võttis, toimetaja Tõnu Tenderit ja abitoimetaja Anti Läätsi. Tänusõnu öeldi ka keeletoimetaja Karen Kuldnokale, Jüri Valgele raamatu pealkirja täpsustamise eest ja Gao Jingyile pealkirja tõlke eest hiina keelde.

Raamat leiab kindlasti lugejaid keeleõpetajate ja -õppurite seas, kes otsivad nn nippe, kuidas õppida keeli. Mõnele võib huvi pakkuda Nurmekunna elulugu või hoopis kirjad lähedasile või tuttavaile, mis aitavad avada tema elu ja tegevuse mõnesid vähem tuntud tahke. Põnevama osa raamatust moodustavad Pent Nurmekunna õpilaste ja temaga suhelnud inimeste meenutused. Ükskõikseks ei saa kedagi jätta ka  Pent Nurmekunna kirjutised rännakuist läänes ja idas, kuhu teda viis suur huvi erinevate kultuuride vastu ning tahe õppida järjest uusi keeli. Leidub ka tagasivaade vangilaagri-aastaile Vene Karjala keskosas, kus ta õppis tundma kaasvangide keeli ja murdeid.   Head lugemist, kaasaelamist  ja –mõtlemist!

Vt ka Fotod (raamatu esitlus 8. mail)

ERR Audioarhiivis saab kuulata keeleteadlast ja polüglotti tutvustavaid saateid:

16.12.2006 Keelekõrv. Pent Nurmekund-100 http://arhiiv.err.ee/vaata/8584

09.01.1977 Kirjutamata memuaare. Pent Nurmekund. http://arhiiv.err.ee/vaata/11568

03.02.1996 Cafe Duo. Pent Nurmekund 01.   http://arhiiv.err.ee/vaata/47945

02.02.1986 Kirjutamata memuaare. Pent Nurmekund. http://arhiiv.err.ee/vaata/27889