SA Innove juhitava ESF programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsioonitõstmine 2008-2014" raames osalesid Eesti üldhariduskoolide ja kutsehariduskoolide võõrkeeleõpetajad õppereisil Manchesteri. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu esindajana osales õppereisil Krista Savitsch (EVÕLi juhatuse liige, Tabasalu  Ühisgümnaasiumi saksa keele õpetaja).  Saksa Keele Õpetajate Seltsi esindajana osales Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Marika Kangro.

Nende muljetest lugege siit.

Põhjaliku kokkuvõtte õppereisist tegi Natali Happonen, kes kuulub Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liitu. Kokkuvõtet saab lugeda siit.