Õnnitleme EVÕL juhatuse liiget

KIRSTI KÄIVÄRÄINEN'i

aasta soome keele õpetajaks nimetamise puhul.