Kaire Viil, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis toimus 15. jaanuaril neljas eesti keele õpetajate seminar. Need koolituspäevad on väga populaarsed ning seekord osales üle 30 õpetaja. Esmalt kuulati Kaire Viili loengut Euroopa keeleõppe raamdokumendi 2018. aasta sõsarväljaande peamistest uuendustest. Kuna reisimine ega ränne ei vähene, järjest rohkem on digisuhtlust, areneb viipekeele tehnoloogia, kollektiivid on mitmekultuurilised, siis peab Euroopa Liidu enim rakendatud õigusakt ajaga kaasas käima. Õppurid soovivad end proovile panna täiskasvanutele mõeldud keeletaseme eksamitel. Võrdlesime, mille poolest erineb gümnaasiumi  eesti keele kui teise keele riigieksam täiskasvanute B2-taseme eksamist. Ettekandes juhiti tähelepanu sellele, mida peaks kooliõpilastele kindlasti eksamiks ettevalmistumisel selgitama.

Internetis on palju väga kasulikke tasuta keeleressursse ning Eesti Keele Instituudi keeleteadlane Kairi Tamuri juhendas praktilist keeleressursside kasutamise töötuba. Igaüks on harjunud kasutama interneti õigekeelsussõnaraamatut, kuid lektor näitas ka eestikeelset kõnesünteesi, terminite ning isikunimede andmebaase, tekstide keeletaseme määramise vahendeid, eesti keele õppemängude keskkondi ning palju muud põnevat. Igaüks saab käsilehtede toel kodus lisa vaadata ning suunata õppijaid professionaalsemaid allikaid kasutama, kui seda on guugeldamine.

Ligi 80% õppijatest on visuaalse mäluga, järelikult peaks õppematerjal olema läbimõeldult kujundatud. Kolledži eesti keele lektor Ingrid Prees õpetas kasutama tasuta veebipõhist kujunduskeskkonda Canva. Õpiti kiiresti ja lihtsa vaevaga looma e-raamatut, lisama sinna pilte, videoid, eri taustu. Igaüks veendus, et ta on veebidisainer ning koolitusel proovitud Canva keskkonda hakatakse oma õpilastega kindlasti kasutama.

Digimaailm on tore, kuid silmast silma suhtlemine on privileeg. Meie inglise keele lektor Elo Raketski tutvustas toredaid mängulisi suhtlusoskust arendavaid töövõtteid. Kõik õpetajad kasutasid võimalust suhelda ning appi võeti pildid, kaardid, jututäringud, sedelid. Kes meist ei armastaks teatrit ja nalja? Seda kõike sai teha eesti keele lektori Valentina Limonova käe all. Psühhodraama ning improteatri võtteid saab kasutada iga vanuseastme keeletunnis ning need keeleõppemeetodid tekitavad alati elevust, õpitakse uusi väljendeid ning liikumine on tunnis ainult teretulnud. Iga keeleõpetaja postkasti tulevad ajakirjad. Kui need on läbi loetud, saab trükiste vanapaberisse minekut edasi lükata neid keeletunnis kasutades. Kaire Viili töötoas prooviti läbi kuraditosin ajakirja kasutamise võtet alates esikaane analüüsist kuni süvalugemise harjutusteni. Mõni artikkel paelus õpetajaid töötoas niivõrd, et selle lugemist oli raske lõpetada. Õppepäev kestis kaheksa tundi.

Osalejate tagasisidet oli südantsoojendav lugeda – esinejate pädevust hinnati kõrgelt, kiideti õppepäeva korraldust, teemavalikut, mugavat asukohta, maitsvaid energiapause. Kuna meie koolitustel käivad alati  toredad särasilmsed aktiivsed õpetajad, siis korraldame juba sügisel uue õppepäeva.

Hea keeleõpetaja, kindlasti on sul palju toredaid õpetamistarkusi. Oled lahkesti oodatud 2019. aasta sügisel meie kolledži viiendal eesti keele õpetajate koolitusseminaril oma kogemusi jagama – esineda võib loengu, töötoa, arutlusringi või muu vahva tegevusega. Kolleegide õpetamine võib esialgu tunduda paras proovikivi, kuid igaüks saab edukalt hakkama. Kohtumiseni uue õppeaasta alguses!

Eesti keele õpetajate koolitusseminari „Keeleõpetaja motivatsioonipakett“ toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

18.01.2019