Päätös kieltenopettajien ainejärjestöjä yhdistävän kattojärjestön perustamisesta tehtiin 29.10.2008 seminaarin Kielet suussa – aukaise suu! yhteydessä. Seminaarin tavoitteena oli aloittaa yhteistyö kieltenopettajien välillä ja lopulta perustaa Viroon kieltenopettajien kattojärjestö aktivoimalla eri ainejärjestöt mukaan toimintaan.

Viron kieltenopettajien liitto (Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, EVÕL) perustettiin 5. joulukuuta 2009. Perustajajäseninä olivat viron kieltä toisena kielenä opettavien opettajien liitto, saksan kielen opettajien yhdistys sekä suomen kielen opettajien yhdistys.

 

Liiton tavoitteet:

  • kielellisen moninaisuuden tukeminen, kieltenopiskelun edistäminen, kielitaidon arvostaminen ja kehittäminen
  • kieltenopettajan ammatin arvostaminen
  • kieltenopettajien ammattitaidon kehittämisen järjestelmällinen ja jatkuva tukeminen.

 

Liitto edistää jäsenten välistä yhteistyötä ja tekee yhteistyötä Viron ja kansainvälisten kieltenopettajien verkostojen kanssa. Lisäksi se luo jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua eurooppalaisiin yhteistyöohjelmiin ja -projekteihin sekä kieltenopettajien verkostoihin.

Kiinnitämme huomiota kieltenopettajien saavutuksien ja parhaiden kokemusten esittelemiseen sekä Virossa että ulkomailla. Järjestämme opettajien ammatillista kehittymistä tukevia tapahtumia sekä kieltenopettajien ammattitaitoa ja henkilökohtaista kehitystä tukevia koulutuspäiviä ja kursseja.

Toivomme, että monikielisessä ja -kulttuurisessa maailmassa niin suurten kuin pientenkin kielten opettajat tekisivät yhteistyötä, koska yhdessä olemme vahvempia ja yhdessä meillä on enemmän mahdollisuuksia.