„Meie külas“

Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi suveseminar grammatika õpetamise meetoditest B1-B2 tasemetel

Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi suveseminarid toimuvad traditsiooniliselt augusti lõpus, et häälestada õpetajad 1.septembril algavaks kooliaastaks.

Varasemal kahel aastal on suveseminari peateemaks olnud kinesteetiline meetod ehk keele õppimine läbi liikumise ja isegi läbi tantsu, seekord pühendasime oma koolituse grammatika õpetamise erinevatele meetoditele ja nippidele.

Eesti Soome Keele Õpetajate suveseminar toimus 17.-19.8.2016 Haapsalus. Haapsalu on Eesti looderannikul asuv idülliline väikelinn, mis on tuntud muuhulgas oma romantilise raudteejaama ning õhkõrnade kootud pitssallide poolest. Fun fact: Haapsalu pitssall, mille klassikalised mõõdud on 60-70 cm x 170-180 cm, on nii peenest lõngast kootud, et mahub läbi sõrmuse. Testisime – mahub!

Seminari peaesinejaks oli Tarja Ruohonen Soomest Turu normaalkoolist (Turun normaalikoulu). Tarja Ruohonen on väga kogenud soome keele võõrkeelena õpetaja ning koolitaja. Ta on koostanud mitmeid õppematerjale edasijõudnud õppijale. Oma töötoas rääkis Tarja Ruohonen sellest, kuidas grammatika õppimine on seotud muu keeleõppega ning milliseid grammatilisi struktuure on mõtet süvitsi õpetada edasijõudnute tasemel. Tarja rõhutas ka seda, et keeleõppijat ei ole mõtet õpingute alguses informatsiooniga üle külvata, see ei aita õppijat edasi. Soome keele õpetajate suveseminaridel on rõhk alati praktilistel näidetel ja võtetel. Tarja Ruohonen tõi mitmeid näiteid, kuidas B1 – B2 tasemetel õpetada grammatikat funktsionaalselt ja läbi erinevate tegevuste ning liikumise. Üks tore harjutus oli näiteks „Meie külas“, mis on mõeldud passiivivormide humoorikaks harjutamiseks. Õpilased tõusevad püsti ja jagunevad kahte viirgu ja hakkavad vastastikku hooplema, nt. meie külas süüakse ainult kalamarja! Vastasleer hüüab vastu: Ei sööda. Või vastupidi, tehakse teineteisele naljakaid etteheiteid stiilis: Teie külas tehakse trenni ainult liigaastatel!

Juha-Matti Aronen, Tartu ülikooli soome keele lektor, viis läbi oma keeleoskuse ja taju lihvimise töötoa. Töötoas analüüsiti tõlketekste, püüti neist leida nn eestipäraseid tõlkevasteid ning pakkuda paremaid vasteid. Eesti ja soome keel on lähedased sugulaskeeled ning seetõttu on on hea oma keeletaju vahetevahel teritada.

Seminaril toimus ka „õppematerjalide laat“, kus õpetajad said tutvustada ja jagada enda loodud õppematerjale.

Seminari juurde kuulus Haapsalu linnaekskursioon, kus giidiks oli soome keele õpetaja Kristel Kotta. Kristel on ülikoolis peaainena õppinud ajalugu, ekskursioon oli värvikas. Õhtul vaatasime koos vabaõhulavastust Valge Daami legendist.

Seminari korraldamist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Soome Instituut. Soome Instituut on Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi tähtsaim koostööpartner, kes on juba üle 20 aasta korraldanud 2 korda aastas, sügisel ja kevadel, soome keele õpetajatele täiendkoolitusseminare ning toetanud ja arendanud soome keele õpetamist Eestis. Soome keele õpetajad on Soome Instituudile väga tänulikud!

Suveseminari korraldab aga selts ise, et pakkuda oma liikmetele koosolemise rõõmu ning anda õpetajatele võimalus jagada oma parimaid praktikaid. Järgmisel suvel on plaanis tutvuda keeleõppega draamaõpetuse kaudu.

Terje Kruusimaa

ESKÕS juhatuse esimees