Margit Kirss
inglise keele õpetaja Viljandi Maagümnaasiumis. Inglise keele õpetajana
olen töötanud üle kümne aasta. Enne Viljandisse tagasi pöördumist
töötasin Tallinnas, aga kodulinna kutse oli tugev ja 5 aastat tagasi see
samm Viljandis elamiseks sai astutud. Ainealaselt olen EATE ja IATEFL
liige; eriline huvi on mul õpilaste hindamise ja testimise vastu ning
olen ka osalenud IATEFL aastakonverentsil paar aastat tagasi kuulamise
testimise workshop'iga. Huvivaldkonnas on pidevalt ka olniud ainete
lõimumine ning viimasel ajal olen palju mõtlema hakanud eestluse ja
eestlaseks olemise peale ning oma kultuuri tähtsusele teiste
kultuuridega võrreldes – sellest ka konverentsil valitud teema valik.

Hiie Allvee
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli saksa filoloogia osakonna. Töötan Viljandi
Paalalinna Gümnaasiumis saksa keele õpetajana. Õpetan A, B ja C keelt
2.-12. klassini ning valmistan õpilasi ette Saksamaa LV Kultuuriministrite
Konverentsi Saksa II astme Keelediplomi eksamiks. Olen õppekomplekti
„Deutsch – kein Problem!“ üks autoritest. Kuulun saksa keele riigieksamit
ettevalmistavasse töörühma.