2.märtsil toimus Tallinnas Õpetajate Majas täienduskoolitusprogrammi „Võõrkeeleõpetaja ja –õpetus uues õppekavas“ lõpuseminar.

Üle aasta väldanud programm koosnes neljast moodulist, iga mooduli  järel tuli osalejail maha saada iseseisva tööga. Moodulid kandsid uue õppekava olulisi teemasid

  • „Nüüdisaegse õppeprotsessi kujundamine“,
  • „IKT kasutamine õppetöös“,
  • „Üldja valdkonnapädevuste saavutamine. Läbivate teemade käsitlemine“,
  • „Hindamine. Õppe kohendamine tööks HEV-õpilastega“.

Kursuslaste töödest oli lõpuseminariks koostatud kaks arvestatavat abimaterjali õpetajatelekogumik Meie väärtused“ ja kõiki iseseisvaid töid hõlmav CD, mille omanikeks lõpetajad ka said.

Üllatuskülalisena oli palutud esinema armastatud zooloog Aleksei Turovski, kelle vestlused on alati mõtteainet pakkuvad ja silmaringi avardavad. Järgnesid koolitusprogrammi läbinute esitlused. Esmalt kõnelesid täiendavatest võimalustest töös andekate lastega Katrin Priilaht Tõrva gümnaasiumist, Liina Hellat Tartu Mart Reiniku koolist, Merike Irv Kolga koolist, Ene Kübarsepp Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumist, Karin Kelder Võru täiskasvanute gümnaasiumist ja Liina Kink Tartu Tamme gümnaasiumist.

Pärast lõunaeinet esineti teemal „Hindamismudelid“. Oma esitlused tõid kuulajate ette Kalle Lina Rakvere gümnaasiumist, Karmen Kisel Kuristiku gümnaasiumist, Päivi Aljamaa Kaiu põhikoolist, Merle Taggu Pärnu Vene gümnaasiumist, Krista Hansen Valga põhikoolist ja Priidu Künnapuu Koeru keskkoolist.

Pidulikult kätte antud tunnistusele lisandus kõigile lõpetajatele ka mälestusmeene.

Täienduskoolitusprogrammi korraldas EVÕLjuhatuse esimees Ene Peterson, projektijuht Krista SavitshESF meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ raames. Ühtekokku oli lõpetajaid 41.  Ning enamiku õpetajate kindlaks sooviks korraldajatele oli jätkukoolitus lähitulevikus samavõrd  olulistel teemadel.

Kursusel osalejate kodutöödega saab tutvuda rubriigis Õppematerjalid (ESF projektvõi Programmid/projektid (ESF projekt).

 

Leili Sägi

EKTKÕLi juhatuse liige