Eesti Maaülikooli keelekeskuses

on kuulutatud välja konkurss

eesti keele lektori

leidmiseks 1,0 koormusega ja

tähtajaga 01.09.2014–31.08.2018.

 

Lektori töö on eesti keele õpetamine eesti emakeelega üliõpilastele (õigekeelsus, akadeemiline kirjutamine) ja võõrkeelena soome, inglise ja vene keele baasil. Kasuks tuleb soome keele õpetamisoskus eestlastele.

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 4. aprilli 2014. a tööpäeva lõpuks akadeemilisele sekretärile ( tel 731 3063)

•       avaldus rektori nimele;

•       CV (curriculum vitae) koos koos andmetega viimasel viiel aastal tehtud õppetöö kohta ja viimase viie aasta teaduspublikatsioonide struktureeritud loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni 5 olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);

•       haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri;

•       muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada akadeemilisele sekretärile kirjalikult eesti keeles (paberil postiaadressil Kreutzwaldi 1, 51014 TARTU või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee).

 

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta keelekeskuse juhataja Ülle Sihverilt :

telefonil 731 3162 või 5123188

e-post: ylle.sihver@emu.ee

 

ja veebist :

http://www.emu.ee/toopakkumised

http://www.emu.ee/ylikoolist/avalikteave/toopakkumised/akadeemilisedametikohad/