Ene Peterson, NBR 2016 konverentsi töörühma juht, EVÕLi juhatuse esimees

Eesti võõrkeeleõpetajate liit (EVÕL) korraldas 9.–11. juunini 2016 Tallinnas võõrkeeleõpetajate maailmaorganisatsiooni FIPLV (Fédération Internationale des Proffesseurs de Langues Vivantes) Põhjaja Baltimaade regiooni NBR (Nordic-Baltic region) konverentsi „The Language Teacher and Teaching at a Crossroads”.

Rahvusvahelise konverentsi korraldaminenii väljakutse kui ka usalduse kinnitus

NBR on FIPLV-i vanim regioon. Sinna kuuluvad Rootsi, Islandi, Soome, Leedu, Läti ja Eesti võõrkeeleõpetajate ühendused. EVÕL liitus Põhjaja Baltimaade regiooni NBR-iga 2012.aastal. Aasta hiljem võeti EVÕL vastu rahvusvahelise nüüdis-(võõr)keelte õpetajate organisatsiooni FIPLV liikmeks. Samal aastal tehti liidule ettepanek korraldada 2016. aastal NBR piirkondlik konverents.
Rahvusvahelise konverentsi korraldamine Eestis oli meie liidule nii väljakutse kui ka usalduse kinnitus.
Ettevalmistustega alustasime 2014. aastal. Moodustasime töörühma. Esimese aasta jooksul vaheldusid liikmed ja mitte kõik, kes osalesid esimesel kahel töökoosolekul, ei soovinud jätkata. Töörühma tegevust koordineeris Ene Peterson. Alates 2014.a. oktoobrist tegelesid konverentsi ettevalmistamisega Evelin Müüripeal (OÜ Lingatore, eesti ja soome keele õpetaja, EVÕLi juhatuse aseesimees); Larissa Panova (Vene Keele Õpetajate Selts, EVÕLi juhatuse liige); Mari Tarvas (Tallinna Ülikool, saksa kirjanduse professor); Elen Laanemaa (Eesti Sisekaitseakadeemia, keelekeskuse juhataja); Reeli Kaselaid (Tallinn Saksa Gümnaasium, inglise keele õpetaja); Elle Sõrmus (Tallinn Tervishoiukõrgkool, eesti keele lektor, Eesi Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit); Siret Piirsalu (Tallinna Tervishoiukõrgkool, keelõppe koordinaator ja eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige), Tõnu Tender (Eesti Keele Instituut; direktor).. 2015.aaasta septembris ühinesid töörühmaga Karola Velberg (Soome Keele Õpetajate Selts), Kati Bakradze (Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts) ja Laine Paavo (Saksa Kultuuriinstituut). Geraldo de Calvarho Brasiiliast, Internationaler Deutchlehrerverband kroonikapidaja, liitus meie töörühmaga 2016.a. jaanuaris. Geraldo edastas infot NBR2016 konverentsi kohta üle kogu maailma. Selle tulemusena oli toimusid ettekanded saksa keeles mõlemal konverentsipäeval – esinejaid oli kokku 13.
Meeskonnaks kasvamine vajab aega ja õppimist. Selle kahe aasta jooksul kasvas meie töörühmast omaalgatuslikest ja vastutustundelistest liikmetest koosnev üksteist toetav ja mõistev meeskond. Tagasi vaadates tehtud tööle on uskumatu, et 13-liikmeline töörühma sai selle kõigega hakkama: Võimatu on kirjeldada läbitud teed ja kirjeldada kõiki tegevusi. Kokku toimus 16 töökoosolekut, sh 8 koosolekut Skype`i vahendusel kodulehe ettevalmistamiseks. Vt NBR 2016 koduleht.
Lisaenergiat ja -raha (sh sponsorite otsingut) nõudsid NBR 2016 kodulehe ettevalmistamine ja käivitamine, konverentsi ettekannetega mälupulga ja teeside kogumiku ettevalmistamine.

NBR 2016 – grandioossem kui piirkondlik üritus
Konverentsi eesmärk oli arutleda õpetaja rolli muutustest digiajastul, jagada kogemusi ja levitada häid tegevustavasid õpetajatöös pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele, uuenduslikele ideedele ja praktilisele tegevusele.
Konverentsi ettekannete ja töötubade teemavaldkond oli lai: keele- ja keeleõppe poliitika; väiksema kõnelejaskonnaga keelte õppimine ja õpetamine; traditsioonilised vs. uuenduslikud õpetamismeetodid; õpetaja elukutse ja õpetajate koos-töövõrgustike väljakutsed täna ja homme; digiajastu uued tehnoloogiad, kvaliteet keeleõppes ja -õpetamises; mitmekeelsus ja tööhõive.
Kuigi tegemist oli piirkondliku konverentsiga, tõi konverents kokku 130 võõrkeeleõpetajat üle kogu maailma: Austriast, Austraaliast, Bulgaariast. Brasiiliast, Eestist, Hollandist, Islandilt, Itaaliast, Jaapanist, Leedust, Lätist, Norrast, Poolast, Prantsusmaalt, Soomest, Saksamaalt, Sloveeniast, Ungarist, Türgist ja Venemaalt.
Kõige rohkem osalejaid oli Eestist (56) ja Soomest (15).
Konverentsi avas EVÕLi juhatuse esimees Ene Peterson. Tervituseks said sõna FIPLVi peasekretär Terry Lamb, NBR president Sigurborg Jónsdóttir ja EV Hari-dus-ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kätner.
Plenaarettekanded toimusid kahe konverentsipäeva alguses ja neid pidasid tunnustatud esinejad: Martin Ehala (TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut) ja Mart Laanpere (TLÜ digitehnoloogiate instituut) Eestist, keeleõpetajate koolitaja ja konsultant Franz Mittendorfer Austriast ning FIPLVi peasekretär Terry Lamb Suurbritanniast.
Pärastlõunased paralleelsed sektsioonid toimusid inglise, saksa, soome, prantsuse ja vene keeles. Kokku oli võimalik kuulata 34 ettekannet ja osaleda 7 töötoas: inglise keeles (24), saksa keeles (13), vene keeles (2), soome keeles (1) ja prantsuse keeles (1). Pauside ajal sai tutvuda kaheksa posterettekandega. Kirjastuselt Allecto AS ja raamatukaupluselt Krisostomus oli võimalik osta võõrkeelset kirjandust. 11. juunil lõppes konverents ühislaulmisega eesti, inglise, saksa, prantsuse, vene ja soome keeles.

Konverents algas ja lõppes kultuuriprogrammiga
9. juuni ja 11. juuni kultuuriprogramm oli mitmekesine ja tihe. 9. juunil toimus kaks inglisekeelset ekskursiooni Toompea lossi. (osalejaid 45). Vaatamata tuulisele ilmale kasutasid ekskursioonil osalejad võimalust ronida Pika Hermani torni, et nautida unustamatut vaadet Tallinnale. Giid Õie Kirsi juhendamisel osalesid huvilised saksakeelsel jalutuskäigul vanalinnas. Õhtul oli võimalik kuulata Kadrioru lossis Kiili vanamuusikaansambli kontserti, mis pakkus värvikaid elamusi keskaja ja renessansi päevilt. Ansambli asutas 2003. aastal flötist Heili Meibaum, kes on ka Kiili kunstide kooli flöödiõpetaja. Kultuuriprogramm jätkus 11. juunil pärast konverentsi Bastioni käikude külastuse ja õlletuuriga

Konverentsi vastuvõtt toimus 10. juuni õhtul Tallinna Õpetajate Majas. Maja ees tervitas külalisi Nõmme brass õpetaja Aigar Kostabi juhendamisel.
Vastuvõtu avas töörühma nimel Kati Bakraze. FIPLVi peasekretär Terry Lamb tänas Eesti Võõrkeeleõpetajate Liitu ja andis juhatuse esimees Ene Petersonile üle FIPLVi tunnuskirja. Tallinna linna poolt tervitas külalisi abilinnapea Mihhail Kõlvart. Tallinna linnavalitsus oli ka üks konverentsi sponsoritest. Konverentsi külalisi olid tervitama tulnud ka noored peotantsijad treener Eve Aunvere juhendamisel. Õhtut juhtis Mart Mikk, kes suutis vastuvõtu muuta meeleolukaks ja nauditavaks. Boonusena saime teada huvitavaid fakte Õpetajate Maja ning Tallinna linna kohta.

Konverents õnnestus. Sellest annavad tunnistust arvukad tänusõnad esinejatelt ja osalejatelt nii konverentsi ajal kui ka pärast konverentsi. Mõned näited:
“I am willing to thank you for its impeccable management. Certainly a great deal of work, but you and your team made a success of it!”
“Thank you for the wonderful organisation during the conference and for creating a very inspiring atmosphere.”
ʺMany thanks for you and your staff for the organisation of the Tallinn event. It
has been a very useful and an amazing experience for me.“
„We would like to congratulate you and the organizing committee for the excellent organization of the FIPLV Nordic-Baltic (NBR) Conference 2016. We would like to thank you for your untiring efforts and dedication and are also grateful for your cooperation in acceding to our requests regarding the IDV guidleines. This helped in the smooth functioning of the section. The great success off the presentations and satisfaction of our speakers made the effort put in worth its while. …..thank you for your collaborationand commitment in helping to promote the German language.“
“The conference was a real success, it was very well-organised, the presentations were interesting and most importantly, we all had a chance to meet and establish networks for our future work. Thank you very much for your hospitality and for being true ambassadors of your country.”

Oleme rahul, et meie kaheaastane ettevalmistustöö kandis vilja. Konverentsi edu seisneb eelkõige heas meeskonnatöös, mis tähendab toimivat koostööd konverentsi töörühma liikmete ja meie partnerite (Original Sokos Hotel Viru, Tallinna Õpeta-jate Maja) vahel ning sponsorite toel (Haridus-ja Teadusministeerium, Tallinna Linnavalitsus, AS Allecto, raamatukauplus Krisostomus ja Euroopa Nüüdiskeelte Keskus Grazis).
Eesti võõrkeeleõpetajate liit ei saa aga loorberitele puhkama jääda. Ees ootavad uued üritused väljakutsed. 26. novembril 2016 toimub EVÕLi traditsiooniline sügiskonvrerents Tartus Dorpati konverentsikeskuses. 2017.aasta septembris toimub järjekordne rahvusvaheline konverents Eestis – CertiLingua programmi aastakonverents.

Fotod: Ene Peterson, Marcel Noest ja Kati Bakradze

Plenaarettekanded:
Terry Lamb
Franz Mittendorfer
Martin Ehala
Mart Laanpere

Newsletter No 2/2016
(Tagasiside NBR 2016 konverentsile)