Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) viib) läbi ESF projekti „Rahvusvaheline keele-eksam“ (01.10.2017 -30.09.2022), mis annab nii võõrkeeleõpetajaks õppivatele üliõpilastele kui ka tegevõpetajatele võimaluse sooritada rahvusvaheline B2, C1 või C2 taseme keeleeksam, mille kulud hüvitatakse. Sinna alla kuuluvad vene keele B2 (ТРКИ-2), С1 ja (ТРКИ-3) , С2( ТРКИ-4) eksamid.

Vene keele rahvusvahelised eksamid

Как подготовиться к тестам высокого уровня (С1/ТРКИ-3 и С2/ТРКИ-4)? 
Ljudmila Vedina, vene keele rahvusvaheliste eksamite eksaminaator

 

Серия семинаров посвящена тестам ТРКИ. На семинарах раскроем секреты успешной подготовки к тестированию, познакомимся с форматом экзамена и заданиями. 

Как выполнить наиболее сложные задания? Что и как оценивает рейтер? По каким материалам готовиться?  На что обратить внимание? (советы успешно сдавших экзамен) и др. Участникам семинаров будут высланы все материалы.  

25. märts 18.00 -19.00 

Zoomi veebikeskkond 

Уровни С1 и С2: Подготовка к субтесту «Аудирование».

8. aprill     18.00 – 19.00

Zoomi veebikeskkond

Уровни С1 и С2: Подготовка к субтесту «Письмо».

22. aprill   18.00 -19. 00

Zoomi veebikeskkond 

Уровни С1 и С2: Подготовка к субтесту «Говорение». 
Registreerimine:  https://forms.gle/Sd5YbyWaoXw1VKrk8

Lisainfo: Ene Peterson,  projektijuht

E-post: info@voorkeelteliit.eu

Tel: +372 53 47 38 36