ESF projekti “Rahvusvaheline keeleeksam” nr 2014 -2020.1.05.17-0228

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit kutsub võõrkeeleõpetaja eriala omandavaid üliõpilasi osalema projekti “Rahvusvaheline keeleeksam” infotundides.

  • 28. oktoober kell 18 -18.45
  • 30.oktoober   kell 13.00 -13.45

 Infotunnid toimuvad Zoomi veebikeskkonnas.

Päevakava:
1. Ülevaade projekti tegevustest 2020 – 2022 ja eksamitasu hüvitamise tingimustest ja korrast.
Ene Peterson, projektijuht


2. Soovitused eksamiks ettevalmistumiseks.

 Eksami sooritanud üliõpilased/õpetajad

 jagavad oma kogemust eksamiks ettevalmistumisest ja  eksami sooritamisest.

3.  Küsimused ja vastused.

Küsimusi saab esitada kohapeal ja eelnevalt ka registreerimisvormis.

 Projekti rubriik EVÕL-i kodulehel: https://www.voorkeelteliit.eu/482-2/

Projekti eesmärk

on rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine, mille tulemusena suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, kellel on B2, C1 või C2 tasemele vastav keeleoskustase.

Eksamitasu väljamaksete teostamine

Välja on töötatud „Eksamitasu hüvitamise tingimused ja kord“, kus on toodud: selgitused sihtgrupi kohta

rahvusvaheliste keeleeksamite keele-oskustasemete loetelu, mille sooritamise puhul hüvitatakse eksamitasurahvusvaheliste keele-eksamite keskuste loetelu projekti rakendussätted ning eksamitasu väljamakseks vajalike dokumentide loetelu.

NB!  Infotundides saavad osaleda vaid registreeritud osalejad, kellele on saadetud Zoomi sisenemise link. Link avatakse 15 minutit enne infotundi. Esmalt sattute „ooteruumi“ ja mõne hetke pärast lubab moderaator teid infotundi.

Registreerimine  kuni 25. oktoobrini: https://forms.gle/KreV1N4hbpZH9pbWA
E-post: info@voorkeelteliit.eu,  Tel: +372 53 47 38 36 (projektijuht)  

Kohtumiseni virtuaalses infotunnis!