„Ükski õpetaja ei ole üksi“

Konverents toimub koostöös Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu ja TÜ Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskusega.

Aeg: 04. detsember 2021

Koht: Zoom (konverents toimub ainult veebis)

Väljastatav dokument: Tartu Ülikooli tõend (tõendi soov esitada registreerumisel)

Konverentsi eesmärk:

  • tähistada Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu 20. sünnipäeva
  • tutvustada osalejatele aineliidu saamislugu ja olulisust Eesti haridussüsteemis
  • saada teadmisi sellest, kuidas elada mitmekultuurilises ja mitmekeelses koolis
  • suunata osalejaid kasutama Eesti keeletehnoloogiat ja digiajastu sõnastikke
  • anda teada, et ükski õpetaja ei ole üksi: tuge pakuvad uued õppematerjalid, metoodikakeskus, mängustatud õppeprogramm

Konverentsi formaat

Tervituskõne – Andero Adamson, Haridus- ja Teadusministeerium, Keelepoliitika osakond, osakonnajuhataja

Avasõnad:

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit muutuste tuules“– Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liige, esimees (2004  – 2011)

„Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu taassünd“ – Ingrid Prees, Tallinna Tehnikaülikool, humanitaarainete töörühma juht, lektor; Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees.

„Mitmekeelse hariduse keskus kui õpetaja professionaalse arengu toetaja“ – Anna Golubeva, TÜ Narva kolledž, Mitmekeelse hariduse keskus, juhataja

Plenaarettekanded

 „Kuidas elada mitmekultuurilises ja mitmekeelses koolis – RITA-ränne projekti vaade?” – Margus Pedaste, Tartu Ülikool, Haridustehnoloogia keskus, juhataja, haridustehnoloogia professor; Tartu Ülikooli Pedagogicum, juhataja

 „Eesti keeletehnoloogia 2021” – Einar Meister, Tallinna Tehnikaülikool, Tarkvarateaduse instituut, Keeletehnoloogia laboratoorium, vanemteadur

Pärast lõunapausi jätkub konverents töötubadega. Konverentsil on 6 töötuba.

Töötoad

Uus õppekomplekt „Naljaga pooleks”. Õppematerjal, mis paneb keelt kasutama.Leelo Kingisepp, Kirjastus Iduleht, juhataja; Mare Kitsnik, Tartu ülikooli eesti keele teise keelena didaktika kaasprofessor

„Eesti Keele Instituudi sõnastikud digiajastul. (Keeleõppija) Sõnaveebi tulek” – Jelena Kallas, Kristina Koppel Eesti Keele Instituut, vanemleksikograafid

,,Keelekümblus Tapa lasteaed Vikerkaar näitel“ – Lii Jairus, Tapa lasteaed Vikerkaar, direktor; Rita Šumljanski, Tapa lasteaed Vikerkaar, õpetaja

„Keeleõppe elukool ja elukooli keeleõpe“ – Pille Maffucci, Airi Broberg, Narva eesti keele maja õpetajad

„Kuidas vähemotiveeritud ja nõrga keeleoskusega kolmanda klassi õpperühm muutus täiesti teistsuguseks. Mängustatud õppeprogrammi tutvustus” – Jelena Berezina, Tallinna Lasnamäe Gümnaasium, eesti keele õpetaja

„Kuidas toetab metoodikakeskus lasteaiaõpetaja(te) keeleõppe tegevusi ja õpetaja igapäevatööd?“ Tatjana Požogina, Tallinna Suur-Pae lasteaed, direktor

Konverents lõpeb päeva kokkuvõttega.

Osalemistasu: konverents on osalemistasuta

Registreerimine:  

Pärast registreerumist saadetakse osalejaile link konverentsi avamise ja plenaarettekannete jälgimiseks. Registreerumisel palume valida töötuba. Nii I kui ka II osas on üks 90-minutiline töötuba ja kaks 45-minutilist töötuba. I ja II töötoa osa vahel on 15-minutiline sirutuspaus.

REGISTREERIMISVORM SIIN

Registreerimise tähtaeg: 02. detsember 2021

Konverentsi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Konverentsi lisainfo

  • Anna Golubeva, TÜ Narva kolledž, Mitmekeelse hariduse keskus, juhataja, +372 5343 5522, Anna.Golubeva@ut.ee
  • Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, juhatuse esimees, +372 515 3810, ekteisekeelena@gmail.com

Lisad