Projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ (2014-2020.1.05.17-0228)  infopäevad saksa keele õpetajatele toimuvad

  • 10.septembril kell 15.00 – 18.45 Tartus. Täpsem koht teatakse augusti lõpus.
  • 11. septembril kell 15.00 – 18.45 Tallinnas. Tallinna Saksa Kultuuriinstituut, Tolli 2

Projekti sihtrühm: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ning töötavad võõrkeeleõpetajad.

Projekti eesmärk on rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate  toetamine, mille tulemusena suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, kellel on B2, C1 või C2 tasemele vastav keeleoskustase.

Projekti  info: https://www.voorkeelteliit.eu/programmidprojektid

Infopäevade ajakava

  • 15.00 – 15.15 – Eksamitasu hüvitamise tingimused ja kord.  Ene Peterson,  projektijuht 
  • 15.15 –  18.45 – Saksa keele rahvusvaheliste eksamite formaat,   eksamite  toimumise ajad, näidisülesanded , soovitused  eksamiteks valmistumiseks. Maria Kljujeva,  eksamite korraldaja, saksa keele  õpetaja 

Infopäevad on osalejatele tasuta (sh kohvipaus).                     

REGISTREERIMINE: https://goo.gl/forms/fuEwmzgFmsyI7iMI3

Kohtumiseni infopäevadel!