Erinevad õppemeetodid humanitaar- ja sotsiaalainetes – eesmärgist refleksioonini

Kui Tahad uuendada oma õppemetoodilist tööriistakasti ja koguda inspiratsiooni uue õppeaasta alguses looduskaunis kohas? Julged katsetada ja arendada kolleegide häid ideid?

Siis oled oodatud 22.–23. augustil Mokko maahotelli http://www.mokko.ee/et-ee ja 18. septembril Tartu ülikooli baaskoolitusele “Erinevad õppemeetodid humanitaar- ja sotsiaalainetes – eesmärgist refleksioonini”. Võid tulla ise ja ka koos oma kolleegidega.

Koolitajad:

Olga Schihalejev (Tartu ülikooli religioonipedagoogika dotsent, Hugo Treffneri gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja),

Andrus Org (Tartu ülikooli eesti kirjanduse lektor, Tartu Herbert Masingu kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja),

Maigi Vija (Tartu ülikooli emakeeleõpetuse assistent),

 Hanna-Kaisa Minkkinen (Valkeala gümnaasiumi soome keele ja kirjanduse ning meediaõpetuse õpetaja),

 Aleksandra Sooniste (Tartu Katoliku Hariduskeskuse arendusjuht ja sotsiaalainete õpetaja),

Triinu Laar (Tartu ülikooli eesti keele osakonna metoodik)

Koolitus on töötavale õpetajatele Euroopa Sotsiaalfondi toel tasuta.

Koolitusele saab registreeruda kuni 22. juunini HITSA koolitusveebis: https://koolitus.hitsa.ee/training/1706

Vt  esialgne ajakava

Kohtumiseni koolitusel!

Tartu ülikooli humanitaar- ja sotsiaalainete arendusrühm

Kontaktisik: Triinu Laar triinu.laar@ut.ee    tel: 5567 8520