Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž  ja Tartu Kolledž,
Kuressaare Ametikool 
ja Tartu Ülikooli Keelekeskus

kutsuvad Teid osalema erialakeelte õpetajate seminaril

“KEEL KUI TÖÖVAHEND”

Toimumise aeg:  22. jaanuar 2014

Toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž (Puiestee 78, Tartu)

Sihtgrupp:  Eesti kõrgja kutsekoolide erialakeelte õppejõud, lõimitud aineja keeleõppe huvilised; tööandjate esindajad

 Eesmärk: Arutleda kutseja kõrgkooli lõpetanute erialakeele alase pädevuse ning toimetuleku üle tööolukorras; jätkata keeleja erialaõpetajate, tööandjate ja erialaekspertide koostöövõimaluste tutvustamist; jagada/tutvustada  häid kogemusi, ideid ja võtteid  (eriala-) keele õpetamisel

Transport: Linnaliinibuss nr. 4 ja 7 kesklinnast Hansakeskuse eest Peetri kiriku peatuseni

Registreerumise tähtaeg:16.  jaanuar 2014

Elektrooniline registreerumine: TTÜ veebilehel

 http://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/algavad-koolitused-2/?id=27258&koolitus=2188

Osalemistasu: 15 eurot (sisaldab kohvipause, jaotusmaterjale, esinejate toitlustamist)

Pärast kursuse komplekteerumist (jaanuaris) saadetakse Teie e-meilile arveKui arve maksja on asutus, palume saata asutuse nimi, registrikood, postiaadress, konto ja edastada e-meili teel asutuse garantiikiri.

Konverentsi läbiviimist toetavad Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž ja Tartu Kolledž, Kuressaare Ametikool ja Tartu Ülikool.

 Lisateave:

Riia Nelis

riia.nelis@ttu.ee

Tel. 45 24035; 53 440 639