Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži humanitaarja sotsiaalainete lektoraat,

Tartu Ülikooli keelekeskus ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

 

kutsuvad teid osalema konverentsil

 

Erialase võõrkeele õpetamine ja õppimine:

 uudseid lähenemisviise IV

Toimumise aeg:  22.  jaanuar 2013

Toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž  (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve 30322)

Sihtgrupp:  Eesti kõrgja kutsekoolide erialakeelte ja erialaainete õppejõud

 

Konverentsi eesmärk on:

arutleda keeleõppejõu ja erialaõppejõu rollide  ja nende rollide ühitamise võimaluste ja vajaduse üle;

tutvustada koostöö vajadust ja võimalusi keeleõpetaja, erialaõpetaja ja tööandja vahel

jätkata erialakeeleõpetajate parima kogemuse ja innovaatiliste ideede jagamist ning erialakeele õpetamist puudutavate uurimistulemuste tutvustamist.

 

Organiseerime Kukruse polaarmõisa külastuse,  kui on vähemalt 10 soovijat (pileti hind 3 eurot).

REGISTREERIMINE:

Eesti Võõrkeeleõpetajate kodulehekülgRegistreerimine

Tähtaeg: 10 jaanuar 2013

OSALEMISTASU: 10 eurot

Pärast registreerumist  saadetakse teie meilile arve, mille palume üle kanda Eesti Võõrkeelõpetajate Liidu arvelduskontole.

Makse saaja: Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

Arvelduskonto nr: 10220110734010 SEB  

Selgitusse palume kirjutada osaleja nime.

Osavõtumaksu laekumise  tähtaeg: 15. jaanuar 2013

Pärast makse laekumist saadetakse teie e-posti aadressile  sellekohane teade.

Konverentsi läbiviimist toetavad Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž ja

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

 

INFO JA KÜSIMUSED

Ene Peterson       ene@peterson.ee

 Mob 53 47 38 36  

 

Registreerimine

Päevakava

Teesid