Ümarlaud

EUROOPA KEELAMAPIST UUE ÕPPEKAVA VALGUSES

Teisipäeval, 18. veebruaril  2014

Nordic Hotel Forumi konvrentsiruumis Capella (hotelli teisel korrusel)

(Viru väljak 3)

Korraldajad: Haridusja Teadusministeerium, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

 

Peamine sihtrühm: Euroopa keelemapi Eesti mudeli koostajad, eksperdid, keelemapi katsetajad ja kasutajad, koolitajad, koolitajate kursuse  Euroopa keelemapp õppetöös

läbinud, keelemapi koolitusel osalejad.

 

Ajakava:

14.30 – 16.00   Lühiettekanded  ja arutelu

      – Euroopa keelemapi  Eesti mudel: väljatöötamine, katsetamine ja rakendamine

         Tõnu Tender,HTMi keeleosakonna nõunik, Ülle Türk,KVÜÕA kaitseväe keelekeskuse 

           keeletestija, õppejõud

      – Keelemapi kasutamisest Vanalinna Hariduskolleegiumis

        Leeni Simmkeelemapi katsetaja, kasutaja ja koolitajate kursuse läbinu

       – Koolitajate kursusest  Euroopa keelemapp õppetöös koolituste  organiseerija,

           koolitajate ja  kursuse läbinute  pilgu läbi

          Ene Peterson, koolituste korraldaja, Ülle Türkkoolitaja

      –  Võõrkeelte riikliku õppekava põhimõtted keelemapis ja/või vastupidi

          Piret Kanne,SA Innove keelekeskuse peaspetsialist (prantsuse keel)

16.00  Kohvipaus

16.30 – 18.00  Arutelu Euroopa keelemapi (Eesti mudeli) tulevikuvõimalustest

                     Kokkuvõtte  ümarlauast

 

Ümarlaua  läbiviimist toetab Haridus-ja Teadusministeerium

Korralduslik teaveEne Peterson

                Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse  esimees

                E-post: info@voorkeelteliit.eu

                    Mob: 53 47 38 36