Haridusja Teadusministeerium koos SA Innove ja Eesti
 Võõrkeeleõpetajate Liiduga kutsuvad osalema

 

TEABEPÄEVADEL

 

Võõrkeeleõpetajatele ja koolide juhtkondadele korraldatakse kaks võõrkeele riigieksamite teemalist teabepäeva :

14.12.12 Tartuskohad on täitunud
 

     17.12.12 Tallinnaskohad on täitunud

Teabepäevadel tutvustatakse olulisemaid uuendusi võõrkeele riigieksamite valdkonnas 2013. ja 2014. aastal.

 

Teabepäevadel selgita­takse, miks, kuidas ja millal soovib Eesti uuendada võõrkeele riigi­eksameid: eksamitööde koostamist-arenda­mist, korraldamist ja saavutatud keeleoskuse hindamist ning tunnustamist. Algatatud võõrkeele riigieksamite uuenduste pea­eesmärk on muuta võõrkeelte oskuse mõõtmine (keeleoskuse hindamine) rahvusvaheliste põhimõtete järgi ajakohasemaks, läbipaistvamaks ning anda õpilastele enam võimalusi saavutatud võõrkeelteoskuse tunnustamiseks ja rakendamiseks.

 

Teabepäevadel esinevad ning vastavad osalejate küsimustele:

HTMi keeleosakonnast Piret Kärtner ja Tõnu Tender.

HTMi õigusosakonna esindaja (täpsustamisel).

 

SA Innove keelekeskusest: juhataja Kersti Sõstar ja võõrkeele
spetsialistid (inglise keel – Kristel Kriisa, saksa keel – Reet Taimsoo,
prantsuse keel- Piret Kanne, vene keel-Mare Kasuri).


Tartus toimub teabepäev reedel,14. detsembril

HTMi saalis (Munga t 18), kell 14.00- 17.00

Registreerimine 13.30-14.00  Kohvipaus 15.30

 


Tallinnas toimub teabepäev esmaspäeval, 17. detsembril

Nordic Hotel Forum (Viru Väljak 3) konverentsiruumis Sirius kell 14.00-17.00

Registreerimine 13.30-14.00 Kohvipaus 15.30


Teabepäevade läbiviimist toetab  Haridusja Teadusministeerium.

Info ja küsimused:

Ene Peterson : ene@peterson.ee     mob 53 47 38 36

 Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu

 juhatuse esimees

 

Registreerimine:

Ene Petrson  ene@peterson.ee

Registreerimisel palume teatada,kas te soovite osaleda Tartu või Tallinna teabepäeval, oma  nimi, töökoht, amet, eposti aadress.