Sisekaitseakadeemia keelekeskus korraldab

Sisekaitseakadeemias  (Kase 61, Tallinn) 

10. mail rahvusvahelise konverentsi

Applying CLIL: Pros and cons

Lõimitud aineja keeleõpe : poolt ja vastu 

Ettekanded keeleõpetajatelt Vilniuse Ülikoolist, Läti kaitseväe keeltekoolist, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžist, TTÜ Virumaa Kolledžist, Eesti Maaülikoolist, IT Kolledžist, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist ning Sisekaitseakadeemiast.


Huvilised saavad veel kodulehel konverentsile registreeruda kuni 8.maini.

Osavõtumaks on 25 EUR.

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Registreerumine ja päevakava:

http://www.sisekaitse.ee/eass/the-academy/language-center/conference-2013/