Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab

ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme

“Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames

2. märtsil 2013  Tallinnas

Õpetajate Majas  (Raekoja plats 14)

täiendkoolitusprogrammi „Võõrkeeleõpetaja ja –õpetus uues õppekavas“

LÕPUSEMINARI

 JA PROGRAMMIS OSALENUTE

KOOSOLEKU

 

Lõpuseminar algab üllatuskülalise loenguga, millele järgnevad täiendkoolitusprogrammi läbinute esitlused. Pärast tunnistuste väljastamist, koolitajate ja koolituse  läbinute  tänamist meenega  ootab projekti meeskond kõiki seminaril osalejaid koosolekule kokkuvõtete tegemiseks ja uute sihtide seadmiseks.

Täiendkoolitusprogrammi eesmärk on uue õppekava kaudu võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu toetamine ja arendamine kvaliteetsema üldhariduse tagamiseks.

Vaata : Ajakava