Valentina Limonova, TalTechi Virumaa kolledži eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige

17. jaanuaril 2019. aastal toimus Tartu Ülikoolis konverents”Õppejõult õppejõule 2019: õppimise dialoogid”.
Konverentsi alustas kell 11.00 õppejõukoolituse peaspetsialist PhD Mari Karm, kes tutvustas osalejatele ürituse kava ja andis sõna Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asserile. Oma avasõnas tunnustas rektor, et on üllatunud osalejate nii suure huvi ja entusiasmi üle. Ta rõhutas, et kõrgkooli õppejõudude metoodiline ettevalmistus on väga tähtis ja nimelt kõrgkoolid mõjutavad ühiskonda õpetamise kaudu. Toomas Asser soovis osavõtjatele viljakat ja edukat konverentsi.

Üliõpilaste poolt tervitas konverentsi üliõpilaskonna aseesimees Karl Lembit Laane. Oma kõnes võrdles noormees õppimise-õpetamise protsessi tennisemänguga, kuna selles osaleb kaks osapoolt ja mõlemal peab olema võimekus, oskus ja tahe. Üliõpilane arutles ka selle üle, kui tähtsad on õppimisel-õpetamisel sobivad tingimused: ruum õppimiseks ja puhkamiseks, väärikas töötasu ja piisavalt raha elamiseks, vaimne ja füüsiline tervis.

Psühholoogia instituudi vanemteadur Andero Uusberg esines ettekandega “Mis tunne on õppida? Õppija emotsioonide põhjused ja tagajärjed”. Ta jutustas õppijate emotsioonidest, nende reguleerimisest, mida emotsioonid teevad õppijaga ning kuidas emotsioonid juhivad õppimist ja õppejõud juhib emotsioone. Oma esitluses tsiteeris Andero Uusberg tundmatut üliõpilast: „Aine jätab külmaks, kui mingeid erilisi emotsioone ei tekkinud.“

Eesti esseist, filmistsenarist ja –režissöör ning 2018/19. õppeaastal valitud Tartu Ülikooli vabade kunstide professor Ilmar Raag mõtiskles kommunikatsiooni probleemidest, kogukonna identideedist, ühiskondlikust killustatusest, faktide usaldusväärsusest ja usust oma missiooni. Oma kõnes teemal “Mungad või aristokraadid: mis siis kui elame läbi keskaja kordust?” tõdes ta: „Oleme sarnanenud keskaja munkadega“.

Arutelud jätkusid pärast kohvipausi töötubades, kus räägiti liikumisaktiivsuse, Moodle’i uute võimaluste, ainekava arendamise ja üliõpilaste tagasiside teemal.

Seejärel jagasid oma kogemusi erinevate kõrgkoolide õppejõud stendiettekande vormis. Teemade valik oli väga lai, oli võimalus suhelda kolleegidega õpetamismetoodika teemal.

Sisuka päeva lõpus toimus professorite ümarlaud “Kuidas toimib dialoog õpetamise ja teaduse vahel”.
Arutelu juhtis õppeprorektor Aune Valk, selles osalesid Tartu Ülikooli anestesioloogia ja intensiivravi professor Joel Starkopf, meediauuringute professor Andra Siibak, mikrobioloogia professor Jaak Truu, üldkeeleteaduse professor Renate Pajusalu ja video kaudu võrdleva poliitika professor Vello Pettai.

Toiminud konverents on traditsiooniline Tartu Ülikooli jaanuarikonverents ja 2019. aastal pidasid juba viiendat korda õppejõud dialoogi õppimise ja õpetamise teemal. Seekord osales konverentsil üle 250 inimese.

05.02.2019