Haridusja Teadusministeerium ning Eesti Instituut kuulutavad välja konkursi eesti keele ja kultuuri õpetaja leidmiseks Riia Eesti Põhikooli 2012/2013. õppeaastaks.

 

Nõuded kandidaadile:

·     eesti keele valdamine emakeelena,

·     kõrgharidus (eesti keele või eesti keele kui võõrkeele õpetaja),

·     õpetajana töötamise kogemus,

·     eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodika tundmine.

 

Kasuks tuleb läti keele oskus algtasemel ja/või valmisolek läti keele õppimiseks.

Õpetaja koormus on 22 eesti keele tundi nädalas. Lisaks sellele peab õpetaja tutvustama eesti kultuuri, korraldama Eesti-teemalist klassivälist tegevust, olema valmis õpetama eesti keelt ka täiskasvanutele.

Eesti Instituut sõlmib õpetajaga töölepingu ning maksab õpetajale palga, korvab 2 korda aastas sõidukulud õpetuskohta ja tagasi ning tervisekindlustuse. Töölepingut on kokkuleppel võimalik pikendada kuni neljaks aastaks.

 

Konkursil osalemiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

·     avaldus,

·     elulookirjeldus,

·     motivatsioonikirjeldus,

·     haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid (märgusõnaga “Riia”) palume saata hiljemalt 30. aprilliks 2012. a nii tavakui ka elektronpostiga Eesti Instituuti, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn ja raina.reiljan@einst.ee

Lisateave

http://ekkm.estinst.ee/uudised/

Raina Reiljan (raina.reiljan@einst.ee, +372 631 4355, Eesti Instituut)

Andero Adamson (andero.adamson@hm.ee, +372 735 0225, Haridus-ja Teadusministeerium)