Kollokvium

 

TOLLIPULGAGA KEELTE KALLAL:

KEELTEOSKUSE MÕÕTMISEST TÖÖJÕUTURUL

 

Neljapäeval, 14. novembril 2013 algusega kell 11

 

Tallinna Ülikooli Mare -hoone Tallinna  saalis (Uus-Sadama 5, M-218)

 

Korraldajad: Haridusja Teadusministeerium, SA Archimedes, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

Peamine sihtrühm:arendusjuhid, personalitöötajad, koolitajad.

Kõneletakse mitmekeelsusest ja võõrkeelte oskuse tähtsusest; Euroopa Nõukogu ühtsetest keele­oskus­tasemetest ja nende kasutamisest; keele­oskusest kui kutsekvalifikatsiooni osast, vajadusest ja võimalusest esitada ameti­juhendites/ kutse­standardites selged keeleoskuse nõuded; võimalustest esitatud keelenõuete rakendamiseks/ hindamiseks; võõrkeelte õppimisest täiskasvanuna Kollokviumil antakse üle Euroopa keeleõppe 2013. aasta tunnuskirjad.

Euroopa keeleõppe tunnuskiri on Euroopa Komisjoni ning Haridusja Teadusministeeriumiühine autasu, millega toetatakse ja tunnustakse uuenduslikku lähenemist keeleõppele,

vt http://ec.europa.eu/languages/european-language-label/index_et.htm

Kollokviumi juhatab Indrek Treufeldt ERRist.

 

Ettekannetega esinevad:

Tõnu Tender, HTMi keeleosakonna nõunik

Piret Kärtner,HTMi keeleosakonna juhataja

Ülle Türk, KVÜÕA kaitseväe keelekeskuse keeletestija

Eve Limbach-Pirn,Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja

Signe Kaurson, Swedbanki personalidirektor

Margit Paakspuu, Europassi keskuse juhataja

Kersti Sõstar, SA Innove keelekeskuse juhataja või Ursula Roosmaa, Briti Nõukogu, Eesti

Margit Kilumets, ajakirjanik

 

Osalemistasu: 20 eurot

Osalemistasu sisaldab teemakohaseid konverentsi materjale ning kohvipausi ja lõunasöögi.

Kollokviumile  saab registreerida meili teel (ene@peterson.ee)  või EVÕLi kodulehel (vt allpool)

Meili teel registreerimisel palume esitada järgmised andmed: ees-ja perekonnanimi, asutus, amet, e-posti aadress.

Osalemistasu makstakse arve alusel, mis väljastatakse pärast koolitusele registreerumist. Arve väljastamiseks palume teatada ka, kes  tasub arve eest.

 

Registreerimise tähtaeg: november 2013 – Registreerimine 

 

Kuidas tulla? Vaata siit

Korralduslik teave: Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse  esimees,

e-post: ene@peterson.ee           mob: 53 47 38 36

Kollokviumi kava siit