Koolitusprogrammi "Võõrkeeleõpetaja jaõpetus uues õppekavas" raames valmib iga osaleja poolt 6 õppematerjali ja 1 projektõppekava, mis on seotud uue õppekava temaatika.

 

I mooduli lõpus antud koduse töö saab vormistada antud tunnikava vormile.
Palume vormistada kodune töö antud vormil 5. maiks 2012 ja saata Krista Savitschi emailile krista.savitsch@mail.ee
 
II mooduli raames (15.-16. juuni 2012) valmib projektõppekava paaristööna ja II moodulijärgselt IKTvahenditega seotud kaks õppematerjali.
 
III moodulijärgselt valmib veel iga osaleja poolt 3 õppematerjali. Tähtajaks okt. lõpp 2012.
 
Kõik õppematerjalid laetakse autori loal üles www.koolielu.ee portaali ja salvestatakse CD-plaadile.
 
IV mooduli ajal saab iga osaleja valminud õppematerjalid endale mälestuseks.
 
Küsimuste tekkimisel palun pöörduda Krista Savitschi poole krista.savitsch@mail.ee või telefonil 56666154
 
Lugupidamisega,
Krista Savitsch
EVÕL juhatuse liige