KOOLITUSE

„VÕÕRKEELEÕPETAJA JA – ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS“ RAAMES

 

Koostage oma klassiga/õpperühmaga/keelegrupiga väärtuste puu. Mõelge koos õpilastega välja 5 põhiväärtust arvesse võttes Teie poolt õpetatavat ainet ja mõtestada iga väärtus ka lahti.

Koduse töö esitamise tähtaeg: 29. oktoober 2012

Kodune töö saata emailile: krista.savitsch(at)mail.ee

Saadetud fail peaks sisaldama antud pealkirja:

n.: kodutöö_väärtused_Savitsch

 

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames seminari võõrkeeleõpetajatele ja teistele huvilistele teemal "VÕÕRKEELEÕPETAJA JA – ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS"