Keelepöörde konverents toimub juba kolmandat korda. Konverentsi läbiv teema  on mitmekeelsus: mitu keelt kodus ja lasteaias, mitu keelt eesti õppekeelega koolis, mitu keelt  vene õppekeelega koolis,  mitu keelt  ühiskonnas.   

Peaettekandega  „Kuidas märgata keeli enda ümber“ esineb TLÜ professor Anna Verschnik.  

Konverents lõpeb debatiga „ Mitu keelt, mitu meelt?“
 

Täiendav info: