Juvenes Translatoreskaheksas tõlkevõistlus 17aastastele gümnaasiumiõpilastele toimub 27. novembril 2014.

Tõlkevõistlust on juba aastaid edukalt korraldanud Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat. Igal aastal võtab sellest kogu Euroopa Liidust osa 3 000 õpilast, kes tõlgivad leheküljepikkuse teksti ühest Euroopa Liidu ametlikust keelest teise. Võistlustöid hindavad Euroopa Komisjoni professionaalsed tõlkijad.

Võitjad (igast liikmesriigist üks) kutsutakse osalema järgmise aasta kevadel Brüsselis Euroopa Komisjoni peakorteris toimuval auhinna tseremoonial.

Auhinnatseremooniale on palutud ka võitjate õpetajad, et avaldada neile tunnustust õpilastele keele õpetamisel tehtud töö eest.

Keeleõppe ja keelelise mitmekesisuse edendamine on üks programmi Erasmus+  konkreetseid eesmärke. Tegemist on ELi uue programmiga aastateks 2014- 20120, mis käsitleb haridust, koolitust, noorsugu ja sporti. Võõrkeeled on oluline oskus, mis annab noortele tööturul parema stardipositsiooni, suurendades nende võimalusi leida tööd nii kodu- kui ka välismaal.

Juveves Translatoresaitab kaasa programmi Erasmus+ eesmärkide saavutamisele, edendades tõlkimise rolli kommunikatiivse tegevusena keeleõppes ning keeleõppe-vahendina.

Kes  võivad osaleda? Mis võistlusega on tegu? Millal? Mis keeltest ja mis keeltesse võib teksti

tõlkida? Vajate lisateavet? Juvenes Tranlsatorese  veebisait: www.ec.europa.eu/translatores

Loe  tõlkevõistlusest  ka siit