Embassy of Education on õppijakesksete hariduslahenduste arendamisele pühendunud ettevõte.

Hetkel otsime
õppemängu Contact© loovmeeskondadesse

HISPAANIA KEELE FILOLOOGE-ÕPETAJAID

kelle ülesandeks on Madridi elu kajastavate
suhtlusolukordade välja mõtlemine.

Kui oled

hispaania filoloog
pedagoogilise haridusega
Madridis elamise kogemusega,
hispaania keele õpetamise kogemusega,
loov, rõõmsameelne ja koostööaldis
valmis nii iseseisvaks tööks kui ka
ühiskohtumisteks kord kahe nädala tagant,

siis võta palun ühendust aadressil hedvig@embassyofeducation.eu