Kutsume õpetajaid kasutama e-ülesandeid ja diagnostilisi teste, mis asuvad Eksamite infosüsteemis (EISis). Õpetajad peavad e-harjutusvara vaatamiseks EISi sisse logima (aadressil https://eis.ekk.edu.ee/eis), kuna materjalid on kättesaadavad vaid EHISes registreeritud õpetajatele ning nende õpilastele, kellele õpetaja suunab ülesandeid või teste lahendamiseks.

Mitmeaastase töö tulemusena on valminud võõrkeeltes mitmeid e-kogusid ja/või diagnostilisi teste B1 ja A2.2 tasemetele. Ülevaate avalikustatud õppematerjalidest saab manusena lisatud tabelist, kus on välja toodud e-ülesannete või diagnostilise testi keele tase ja teemad.

Senised e-ülesanded on koostatud lugemis- ja kuulamisoskuse harjutamiseks ning diagnostilised testid annavad õpetajale ja õpilasele tagasisidet õpilase grammatikateadmiste kohta. Ülesandeid ja teste on koostatud eesti keeles teise keelena, vene, prantsuse, inglise ja saksa keeles.

E-ülesandekogusid saab kasutada kujundava hindamise toetamisel. E-ülesanded pakuvad õpilasele võimalust kuulamis- ja lugemistekstidest arusaamist harjutada ning annavad tema sooritusest õpetajale kohest tagasisidet. Iga valminud kogu koosneb enam kui 30st erinäolisest ülesandest, mille hulgast õpetaja saab valida just oma õpilastele sobivaimad ülesanded.

E-ülesannete kogudega käivad kaasas diagnostilised testid. Testid aitavad õpetajal otsustada, millised grammatikalüngad õpperühmas esinevad ja tähelepanu vajavad. Grammatikateste oleme keeltes loonud kahe testi kaupa, millest üks sisaldab lihtsamaid või enamasti varem õpetatavaid grammatikateemasid ja teine raskemaid teemasid. Õpetaja võib valida, kas suunab õpilasele lahendamiseks vaid ühe testi või mõlemad. Testid annavad sõnalise tagasiside nii õpilasele kui õpetajale ning toovad välja, millele peaks õpilane edasistes õpingutes tähelepanu pöörama.

Plaan on edaspidi veelgi enam diagnostilisi teste pakkuda põhikooli õppekava ulatuses ning lisada testitavaid osaoskusi.

Kõik võõrkeeleõpetajad on oodatud valminud ülesandeid ja diagnostilisi teste oma õpilastega kasutama. Oleme väga tänulikud, kui annate teada kõikvõimalikest parandusvajadustest ja vigadest või esitate meile soovitusi edaspidiseks. Võite kirjutada otse e-mailile või kasutada tagasisidevormi:

https://goo.gl/forms/3H7mSemw17Ffp8Th2

Lisainfot e-kogude kohta, sh kogude kasutusjuhendi õpetajatele leiate siit: https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/digioppevara/e-kogud/

Heade soovidega

Ave Lausing, peaspetsialist (E-hindamine)
SA Innove Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
56608678 / 7350633
email: ave.lausing@innove.ee
www.innove.ee

Liivi Laurent-Calluaud, peaspetsialist
Peaspetsialist (E-hindamine)
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
53620093/ 7350798

email: Liivi.Laurent@innove.ee>
www.innove.ee