kui toimetad või oled varasemalt toimetanud professionaalses õpikogukonnas,siis ootame Sind professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogrammi!
Septembrist algab edasijõudnutele suunatud rikastamisprogramm. Rikastamisprogrammi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas toimetavatele või selle kogemusega õpetajatele võimalust oma teadmiste ja oskuste uuele tasemele viimiseks seoses

Ø professionaalsete õpikogukondade teadliku ja süsteemse loomisega;

Ø õpikogukonna eestvedamise ning juhtimisega;

Ø õpikogukonna töö analüüsimise ja jätkusuutlikkuse tagamisega;

Ø strateegiate omandamisega jätkusuutliku visiooni loomiseks ning vastuseisu, probleemide ja tagasilöökidega toimetulekuks.

Rikastamisprogramm alustab septembris kolmes grupis, kokku saab programmis osaleda 60 õpetajat. Rikastamisprogramm koosneb neljast ühepäevasest õppesessioonist, millest kahel korral külastatakse ka teisi professionaalseid õpikogukondasid. Õpiväljundite saavutamist toetab iseseisev töö, mis hõlmab kodulugemist, auditoorses töös õpitu katsetamist ja läbitegemist õpikogukonnas ning õpikogukonnatöö analüüsi ja refleksiooni ühises e-portfoolios.

Rikastamisprogrammi ootame alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajaid*. Osaleda saavad õpetajad, kellel on

Ø professionaalses õpikogukonnas/-ringis/-grupis osalemise varasem kogemus;

Ø soov (taas)luua koolis või lasteaias professionaalne õpikogukond;

Ø juhtkonna tugi ja juhtkonna esindaja toetus koolitusel osalemiseks ning õpikogukonna moodustamiseks koolis või lasteaias.

*Õpetaja selle programmi raames on koolieelses lasteasutuses (va lastehoiuteenust osutav organisatsioon), üldhariduskoolis (sh mittestatsionaarset õpet pakkuv üldhariduskool) või kutseõppeasutuses osalise või täistööajaga õpetaja ametikohal töötav isik.

Rohkem informatsiooni leiad www.innove.ee/opikogukonnad või suundu kohe registreeruma

Ø 11. september – 20 november 2018, Tartu. Registreeru – https://koolitus.hitsa.ee/training/1730
Ø 14. september – 27. november 2018, Tallinn. Registreeru – https://koolitus.hitsa.ee/training/1731
Ø 18. september – 4. detsember 2018, Viljandi. Registreeru – https://koolitus.hitsa.ee/training/1732

Rikastamisarenguprogrammi vastutavad koolitajad on Maria Jürimäe, Anzori Barkalaja ja Katri Lamesoo.

SA Innove koostöös Tartu Ülikooliga viib programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames ellu kaks arenguprogrammi –
alustavatele eestvedajatele tugiprogrammi ja edasijõudnutele rikastumisprogrammi.

Lisainformatsioon

Heleriin Jõesalu

Sihtasutus Innove
peaspetsialist (võrgustikud ja koolimeeskonnad)
53 414 905/735 0728
heleriin.joesalu@innove.ee