11.august 2019

Inna Adamson, PhD

7.-8. augustil 2019 toimus Harku vallas Murastel Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses järjekordne haridusühenduste suveseminar. Seekord oli suveseminari peateemaks ühenduste roll õpetajate/koolijuhtide professionaalse arengu toetamises. Seminaril oli kolm põhieesmärki: haridusühenduste omavahelise koostöö ja digiõppevara ekspertide koostöö tugevdamine, haridusühenduste tulevik. Ürituse korraldas SA Innove. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatusest osalesid suveseminaril Ene Peterson, Tiiu Müür, Karola Velberg, Inna Adamson ja Kati Bakradze.

7.augusti seminar koosnes kolmest põhiosast: visioonidokumenti Eesti hariduse tulevikust teemal „Tark ja tegus Eesti 2035, väärtused ja vastutus“ tutvustas Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedaste. Loengus käsitles professor Pedaste neid trende, millest saab teha järeldusi haridusmaastiku prognoosimisel, sest haridusel on üks olulisemaid rolle tuleviku kujundamisel. Teine seminari üritus jagunes kaheks osaks ehk sai valida endale töötoa. Ühes töötoas käsitleti õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamist (ÕKPAT), kus arutleti haridusühenduste tuleviku mudeli üle, pidades silmas ka 2035. aastat. Teise töötuppa kogunesid digitaalse õppevara ja e-Koolikoti huvilised. Töötubades kasutati grupitöö meetodit. Järgmiseks päevaks anti ülesanne esitada ükskõik millises piltlikus vormis oma ettekujutus haridusühenduste jätkusuutlikkusest. Seda võis esitada luuletusena, pildina, maalina, presentatsioonina, lauluna.

Esimese tööpäeva viimane üritus, mis kestis kella 22.00-ni, toimus kolmes huvitavas töötoas: õpetamine kui näitlemine (juhendas näitleja Mart Toome), õpetaja persoonibränding (juhendas stilist Janar Juhkov) ja mälu omadustest (juhendas mälutreener Tauri Tallermaa).

Teise tööpäeva alguses tuli gruppidel esitada oma „kodutöö“. Lahendused olid väga originaalsed, nt räpistiilis laul, luuletus, originaalse lahendusega foto grupiliikmetest ning ka presentatsioon. Järgmised töötoad olid pühendatud erivajadustega lastega töötamisele ja õpilaste kutsehariduse valikule. Sellest rääkisid Piret Tatunts ja Liine Maasikas.

Mari-Liis Sults ja Grüüne Ott jagasid oma kogemust konkurentsivabast koostööst, sellest, kuidas rakendada projekte ja julgustada erineva taustaga inimesi koostööd tegema.

Suveseminari kohta saab lähemalt lugeda SA Innove kodulehelt https://www.innove.ee/opetaja-ja-koolijuhi-areng/haridusuhenduste-suveseminar-7-8-augustil-2019/