HINDAMINE ÕPPIMISE TOETAMISEKS

Toimumise aeg: 28.-29. september 2011. a
Toimumise koht: Laulasmaa SPA (Keila vald, Harjumaa)

Sihtrühm: õpetajad, õppealajuhatajad, koolijuhid, haridusametnikud ja teised haridusvaldkonna huvigrupid.

Konverents kajastab elektroonilise testimise ja kujundava hindamisega seotud küsimusi uue õppekava rakendamisel rahvusvahelises võrdluses.

Esinevad Londoni King’s College pedagoogikaosakonna esindajad Dr. Dietmar Kuchemann, Dr. Jeremy Hodgen,

MA David Pepper, e-Assessment Alliance juht Martin Ripley.

Konverentsil osalemine on tasuta. Töökeeled on eesti ja inglise keel.

Konverentsile registreerimine kuni 16. september 2011. a.

Registreerimisvormi http://www.ekk.edu.ee/119604   leiate aadressil.

http://www.ekk.edu.ee/programmid/programm-uldhariduse-opetajate-kvalifikatsioon/osalemisvoimalused

Elve Kukk
Koordinaator
Üldhariduse õppekavade ja eksamite osakond
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
Tel: +372 7350 691
E-post: elve.kukk@ekk.edu.ee