2. märtsil toimus Tallinnas Õpetajate Majas võõrkeeleõpetajate aineühenduste esindajate ning haridusministeeriumi ja eksamikeskuse spetsialistide ümarlaud teemal „Uus õppekava ja võõrkeele riigieksam“.

Pärastlõunal jätkus tegus päev  EVÕLi aastakoosolekuga. Me võime öelda, et selleaastane aastakoosolek oli ajaloolise tähtsusega.

Lisaks kahele üksikliikmele võeti liidu liikmeks vastu Vene Keele Õpetajate Selts. Vene Keele Õpetajate Seltsi (VÕSi) esindajatena osalesid aastakoosolekul Leena Möls, Olga Tšassova ja Jelena Šklovskaja. VÕS on aktiivselt tegutsev aineorganisatsioon. Vene keele õpetajate sõnul loob koostöö kindlustunde, mida tänapäeva kiiresti muutuvas ühiskonnas tihti napib. Koostöö rikastab meid kõiki.

 

Õnnitleme Vene Keele Õpetajate Seltsi  liikmeid  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liikmeks astumise puhul!

Pärast uute liikmete pidulikku vastuvõttu kinnitati majandusaasta aruanne ja  kuulati  E. Petersoni ettekannet EVÕLi tegevuse prioriteetidest käesoleval aastal. Arutati kohapeal tõstatatud küsimusi. Nenditi, et võõrkeeleõpetajate ühised ettevõtmised liidu egiidi all, eriti koolitajaid ettevalmistav kursus „Euroopa keelemapi viimine õpetajateni“ ning täienduskoolituskursus „Võõrkeeleõpetajad ja –õpetus uues õppekavas“ on oluliselt laiendanud võrgustike omavahelist koostööd ning ergutanud keeleõpetajate aktiivset koostööd keeleõpetuse heaks. Astumine Euroopa keeleõpetajate ühenduste võrgustiku REAL liikmeks annab aga võimaluse üheskoos ja Euroopa tasandil saavutada suuremat avalikkuse tähelepanu ning mõjutada otsustajaid olulistele küsimustele lahenduste saavutamisel.

 

Leili Sägi,

EKTKÕLi juhatuse liige