Eesti Vabariigi aastapäeva eel saime meeldiva uudise osaliseksEesti Võõrkeeleõpetajate Liit on vastu võetud Euroopa keeleõpetajate ühenduste võrgustiku (European Network of Language Teacher Associations)   REAL  liikmeks. Selle kinnituseks on väljastatud ka liikmetunnistus. Vt siit !

REAL on katusorganisatsioon, mis esindab ja ühendab Euroopa keeleõpetajate seltse, liite ja ühinguid.  

REAL kaitseb ja edendab kultuurilist mitmekesisust ja mitmekeelsust. Mitmekeelsus tähendab ühelt poolt keelte paljusust, mida mõistetakse osana Euroopa kultuurilisest mitmekesisusest. Teiselt poolt mõistetakse selle all inimese suutlikkust ennast erinevates keeltes väljendada. ELi arvamuse kohaselt on mitmekeelsus Euroopa konkurentsivõime oluline element. Üks ELi keelepoliitika eesmärke on seetõttu, et iga Euroopa kodanik peaks lisaks emakeelele valdama veel kahte keelt.

REAL aitab laiendada eri riikide keeleõpetajate võrgustike omavahelist koostööd; ergutada keeleõpetajate aktiivset koostööd keeleõpetuse heaks, jagada kogemusi, osaleda ühisprojektides.

REAL  aitab arendada strateegilisi oskusi kindlustamaks  oma võrgustiku jätkusuutlikkus ja areng; tugevdada  võrgustike pädevust selles, kuidas mõjutada hariduspoliitikat keeleõpetajate võrgustike kaudu. 

REAL on keeleõpetajate hääleks Euroopas. Üheskoos on lihtsam saavutada suuremat avalikkuse tähelepanu, mõjutada otsustajaid  olulistele küsimustele  lahenduste saavutamisel.

Põhjalikum info REAL eesmärkide kohta on nii inglise, saksa kui prantsuse keeles koduleheküljel. http://www.real-association.eu

REAL liikmetel on juurdepääs toimunud seminaride, konverentside jm materjalidele, dokumentidele, õppematerjalidele, samuti saab lugeda uudiseid ja tellida uudiskirja.REAL kodulehele saavad liikmed üles panna info oma võrgustiku tegevuse ja ürituste kohta.

 

Ene Peterson

EVÕLi juhatuse esimees