Ene Peterson, EVÕLi juhatuse esimees

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) korraldab  oma tegevuse tutvustamiseks piirkondlikke koolituspäevi. Esimene koolituspäev Lõuna-Eesti võõrkeeleõpetajatele toimus 1. aprillil  Tartus.  31. mail said Rakvere Gümnaasiumis kokku 48   Virumaa inglise, vene, saksa, prantsuse, hispaania ja eesti keele õpetajat.

Koolituspäeva eesmärk oli  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu  tegevuse tutvustamine ja õpetajate parima kogemuse jagamine.  Koolituspäevale  tuldi nii huvist liidu tegevuse vastu kui ka  selleks, et saada rohkem teada õues-, aktiiv- ja  projektõppest ning videote  ja telesaadete kasutamisest keeleõppe  motiveerijana. Osalejad ei pidanud ettekannetes pettuma.

EVÕLi juhatuse esimehe Ene Petersoni ettekande vahendusel said osalejad teada, et liit on tegus   võõrkeeleõpetajate organisatsioon, kes on lühikese tegutsemisaja jooksul suutnud palju korda saata. Liit on seadnud oma prioriteediks olla  keeleõpetaja parima kogemuse vahendaja ja koostöö  edendaja  nii suurte kui väikeste keelte õpetajate vahel meie  mitmekeelses ja paljukultuurilises maailmas. Piirkondlikud koolituspäevad aitavad  lihtsamini  jõuda  just iga õpetajani.

Rakvere Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Merle Velbo tutvustas auditooriumile 11 aktiivõppemeetodit, mida ta on ise praktiseerinud  enam kui 20 tööaasta jooksul.   Aktiivõppevõtete  näitlikustamiseks tutvustas ta  osalejatele  keeletundides valminud õpilastöid.  Esineja andis soovitusi esitletud võtete rakendamiseks ainetevaheliseks lõimimiseks ja erinevate keelte õpetamisel.  

Õuesõpe on kogu maailmas üha enam tähelepanu köitev õppimisviis, mis toimub ehedas looduskeskkonnas.  Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli  vene  keele õpetaja Sirje Tširkina rõhutas oma ettekandes, et õppimine vahetu kogemuse kaudu ja viibimine värskes õhus aitavad noorel areneda terviklikuks inimeseks. Vahetu kogemuse kaudu suureneb ka huvi õppimise vastu ning areneb välja hooliv suhtumine ümbritsevasse.

Koolituspäeva  tegi eriliseks see, et esinejateks olid ka  Rakvere Gümnaasiumi õpilased. 11. klassi õpilase Elina Einholmi uurimistöö vene keele õpetamisest ja õppimisest Lääne-Virumaal oli muljetavaldav.  Tagasisides paluti edastada osalejate tänusõnad   Elinale julge ja huvitava esinemise eest. Elina Einholmi juhendaja oli Rakvere Gümnaasiumi vene keele õpetaja Kiira Tormilind.

11. klassi  õpilane  Constanze Merkert  õppis sel õppeaastal Rakvere Gümnaasiumis vahetusõpilasena  YFU projekti raames.  Constanze tutvustas ladusas eesti keelses slaidiesitluse vahendusel  Saksamaa elu-olu ja võrdles seda Eesti eluga oma kogemuse põhjal. Ta viibis Eestis 9 kuud.   

Vaata  Constanze Merkerti esitlust siit

Rakvere Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Maie Põdramägi rääkis rahvusvaheliste projektide kasutamisest saksa keele tundides.   Tema projektid on pälvinud mitmel korral Euroopa keeleõpperojektide tunnuskirja.

 Loe Maie Põdramägi artiklit siit

EVÕLi juhatuse esimees Ene Peterson, kes õpetab TTÜ Virumaa Kolledžis inglise keelt,  tutvustas viit põhilist metoodilist võtet videote vaatamiseks ja tõi näiteid vaatamiseelsetest,

-aegsetest ja järgsetest  ülesannetest.  Praktiliste tegevuste käigus kinnistati nn  teoorias omandatut. 

 Lisaks arvukatele töölehtedele  said osalejad kaasa CD „Video ja TV keeleõppetoetajana” II osa (koostajad Ene Peterson ja Diana Joassoone).

Koolituspäev läks korda. Lääne-Virumaa võõrkeeleõpetajad ootavad Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu uusi (piirkondlikke)  koolituspäevi ja konverentse.