„EUROOPA LIIDU  REGIONAAL– JA KESKKONNAPOLIITIKA“

Lugupeetud õpetaja,

Tartu Ülikooli Euroopa kolledž koostöös Riigikantselei ja Tallinna Ülikooliga kutsub Teid osalema õpetajatele suunatud Euroopa Liidu teemapäevadel "EUROOPA LIIDU REGIONAAL– JA KESKKONNAPOLIITIKA".

Koolitused toimuvad nii Tallinnas kui Tartus. Mõlemal päeval astuvad üles oma ala tunnustatud eksperdid ja spetsialistid, kes jagavad uusimaid teadmisi nii Euroopa Liidu regionaalpoliitika kohta Läänemere strateegia näitel kui ka räägivad arengutest EL energiaja kliimapoliitikas.

  • Tallinnas toimub koolitus 22. veebruar 2013, Narva mnt. 29 – S428

(Tallinna Ülikooli Silva maja), kell 14.00-17.30.

Vt  Tallinna teemapäeva kava siit

 

  • Tartus toimub koolitus  1. märts 2013, Lossi 36-306 (Tartu Ülikooli sotsiaalja haridusteaduskonna hoone), kell 14.00 – 17.30.

Vt  Tartu teemapäeva kava siit

Euroopa Liidu regionaalpoliitika üle Läänemere strateegia näitel arutlevad:
Hr. Raul Mälk (Välisministeerium, Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja)
Hr. Tunne Kelam (Euroopa Parlament, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni juhatuse liige)
Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika teemadel jagavad oma mõtteid:
Hr. Margus Rava (Välisministeerium, energeetika ja kliimaküsimuste erivolitustega diplomaatiline esindaja)
Hr. Valdur Lahtvee (Säästva Eesti Instituut, programmijuht)

Võimalike sisuliste küsimuste korral palun julgelt pöörduda: Dr. Kristiina Tõnnisson, Tartu Ülikooli Euroopa kolledži direktor, kristiina.tonnisson@ut.ee, tel: 7376372.
Võimalike korralduslike küsimustega palun pöörduda: Oliivia Võrk, Tartu Ülikooli Euroopa kolledži assistent, oliivia@ut.ee

Palume end üritusele  registreerida hiljemalt 17. veebruariks, aadressil: oliivia@ut.ee
Kõik koolituse läbinud saavad tõendi koolituse läbimise kohta.

Loodame Teid väga näha antud üritusel!

Lugupidamisega korraldajate nimel,
Dr. Kristiina Tõnnisson, TÜ Euroopa kolledži direktor
Oliiva Võrk, TÜ Euroopa kolledži assistent