Peagi tähistatakse taas Euroopa keeltepäeva, mille eesmärk on juhtida tähelepanu Euroopa keelelisele rikkusele.

Euroopa keeltepäeva kalender

Keeltepäeva kalendris saate lisada enda üritused ning leida infot kogu maailmas toimuvate ürituste kohta. 

Kalender pakub võimaluse luua sündmuse järel korraldajatele ka tunnistused: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/et-EE/Default.aspx

  • Lisas 1  leiate  rohkem teavet Euroopa keeltepäeva ametliku kodulehe ja päeva tähistamise võimaluste kohta; 
  • Lisas 2  on ära  toodud tegevused, mida keeltepäeva puhul korraldab Euroopa Komisjoni esindus Eestis;
  • Lisas 3 leiate eelinfo sügisel toimuvate piirkondlike seminaride kohta võõrkeeleõpetajatele, kus tutvustatakse Euroopa keeleõppe raamdokumendi uusversiooni.

Julgustame kõiki Euroopa keeltepäeva tähistama ja osalema Euroopa keeleõppe raamdokumendi uusversiooni seminaridel!

LISAD