Euroopa Nõukogu kuulutas 2001. aasta Euroopa keelte aastaks. Sellest ajast alates tähistatakse  Euroopa Nõukogu liikmesriikides igal aastal 26. septembril Euroopa keeltepäeva. Lisaks 47 Euroopa riigile tähistati sel aastal keeltepäeva ka Kanadas, Polüneesias, Araabia Ühendemiraatides ning mitmel pool mujalgi.

Euroopa keeltepäeva eesmärgiks on Euroopa keelelise mitmekesisuse tähistamine ning kodanike keelteoskuse edendamine. Kõikjal Euroopas toimuvad üritused, mis püüavad inimesi julgustada uusi keeli õppima ning ärgitavad täiendama juba omandatud keele oskusi. Keele oskamine aitab mitte üksnes mõista teisi inimesi vaid ületada ka kultuuridevahelisi erinevusi.

Eestis said Euroopa Komisjoni Eesti esinduse (www.euroopaliit.ee)ning eri riikide saatkondade ja keeleinstituutide koostöös korraldatavatest üritustest osa ligi 500 koolija lasteaialast. Eesti Lastekirjanduse Keskuses, Tallinna Keskraamatukogus ja selle haruraamatukogudes toimusid  jutuvestmisja keeletunnid.Lastekirjanduse keskuses jutustasid lastele muinaslugusid jutuvestjad Taani Kultuuri Instituudist, Fenno-Ugria Asutusest, Norra Saatkonnast ja Prantsuse InstituudistKeeleteemaliste mängudega lõbustas lapsi Venno Loosaar.

Täiskasvanutele korraldati rahvusraamatukogus selge keele konverents. Selge keele konverentsi korraldajateks olid  Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Eesti Keele Instituut ja Eesti Keeletoimetajate Liit. Esinejate hulgas olid  pikaajalise kogemusega selge keele eksperdid Rootsist, Belgiast ja Euroopa Komisjonist. Rahvusvahelise Infodisaini Instituudi esindaja tutvustasid viise, kuidas teksti sõnalist teostust toetada visuaalselt kergesti haaratava ja meeldejääva kujundusega. Eesti kogemust vahendasid konverentsil endine õiguskantsler Allar Jõks ning ajakirjanik Janar Filippov. Konverentsist on võimalik lugeda  konverentsi koduleheküljel www.selgekeel.ee

Kõik Eesti koolid said  keeltepäeva tähistada osalemisega traditsioonilises õpilaste veebiviktoriinis. Viktoriini aitasid korraldada Tallinna Südalinna Kool ja Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts. Auhinnad panevad välja Briti Nõukogu, Rootsi Saatkond, Taani Kultuuri Instituut, Soome Instituut, Goethe Instituut, Ungari Instituut, Prantsuse Instituut, Eesti Instituut, Fenno-Ugria Asutus, Poola Saatkond ja Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Üha enam globaliseeruvas ühiskonnas tähendab võõrkeelte oskus suuremaid võimalusi – seda nii õppimisel, töötamisel või lihtsalt mistahes maailmanurgas hakkama saamisel.

Ene Peterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu

juhatuse esimees

 

 

Viited samal teemal

Euroopa  komisjoni Euroopa keeltepäevale pühendatud veebileht  http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/JEL_en.asp

Euroopa keeltepäeva kodulehekülg

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/en-GB/Default.aspx

 

European Langugae Gazette

http://www.ecml.at/portals/1/newsletter/2013-09rev.htm

 

European Language Day flyer pdf  (inglise, saksa, prantsuse, soome, serbia, sloveenia, tšehhi,hispaania keeles ) http://edl.ecml.at/Pressreleases/tabid/3121/language/en-GB/Default.aspx

 

European Language Day events/Euroopa keeltepäeva üritused

http://ec.europa.eu/languages/pdf/edl2013_en.pdf

 

European Day of Languages e-newsletter in 23 languages

http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-languages_en.htm

 

Euroopa Nõukogu  ja Euroopa komisjoni ühisdeklaratsioon Euroopa keeltepäeva 10. aastapäeva tähistamise puhul 26. septembril 2011 (pdf)

http://ec.europa.eu/languages/news/pdf/joint_declaration_european_day_of_languages_et.pdf

Euroopa esindus Eestis  http://ec.europa.eu/eesti/index_et.htm