Kuni 31. maini on avatud konkurss, et selgitada välja aasta parimad võõrkeelealased teod ja võõrkeeleõppe projektid. Konkursi paremad saavad Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa keeleõppe tunnuskirja, silmapaistvatele laureaatidele antakse ka rahalised preemiad.
Euroopa keeleõppe tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus uuenduslikule lähenemisele keeleõppes, näiteks erinevate tehnoloogiate ja meetodite kasutamine, hea praktika levitamine, keelelis-kultuuriliste kogemuste vahetamine Euroopas jne.
Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaekspert Pille Põiklik ütles, et konkursile on oodatud projektid ja muud ettevõtmised, mis on innustanud inimesi õppima võõrkeeli.
Aasta võõrkeelealane tegu võib olla nii edukalt läbi viidud festival, hästi toimivad keeleõppe materjalid, inspireeriv õpiring, populaarne keelteklubi, edukaks osutunud keeleõppe projekt, võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.
2021. aasta eelisteemad on:
– keeleõppe toetamine IKT-vahendite ja digitaalse meediaga;
– keeleõpe, mis toetab kodanikuaktiivsust, edendab sotsiaalseid ja kultuuridevahelisi pädevusi, kriitilist mõtlemist ja meediakirjaoskust;
– keeleõpetajate professionaalne areng;
– eesti keele kui teise või võõrkeele õpe.
Taotluse esitajaks võivad olla eelisteemadele vastava projektiga/algatusega seotud inimesed või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt.
Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii. Tunnuskirjad ja muud preemiad antakse üle sügisel.
Konkurssi korraldavad Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium.

VIITED
Tutvu eelisteemadega: https://erasmuspluss.ee/euroopa-keeleoppe-tunnuskiri/konkursikutse

Vaata inspiratsiooniks:
Keeleõppe tunnuskirja videote kogum<https://www.youtube.com/watch?v=oLxfrsbTkoQ
2020. aasta Euroopa keeleõppe tunnuskirja võitja Tartu Rahvaülikool ja tema võiduprojekt (video)<https://www.youtube.com/watch?v=GkbQa9LKCqY&t=1s
2019. aasta üle-euroopaline võiduprojektide kompendium (alla laaditav pdf) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/276c4d9e-433c-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-180951865

Lisainfo:
Tiina Lipp
Haridus ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri haridusprogrammide keskuse vanemspetsialist
tiina.lipp@harno.ee

Vt ka siit