15.jaanuaril sai Tartus alguse 2012. aasta jaanuarini kestev  koolitajaid ettevalmistav kursus „Euroopa keelemapi viimine õpetajateni“

Kaheksateistkümnele      võõrkeeleõpetajale üle kogu vabariigi, kes on juba   eelnevat koolitust saanud, avaneb võimalus lisaks  keelemapi alaste  teadmiste süvendamisele  saada  ka  täiskasvanukoolituse aluseid, mille tulemusena saavad neist  oma kolleegide koolitajad.

EVÕLi juhatuse esimees Ene Peterson toonitas  avasõnas eelseisva kursuse ja õppijate rühma ainulaadsust. Koolitajateks on TÜ SH kõrgkoolididaktika lektor Anu Haamer, eesti keele (võõrkeelena) osakonna assistent Tiina Kikerpill ja inglise filoloogia osakonna lektor Ülle Türk. Esimesel koolituspäeval osales ka HTMi keeleosakonna nõunik Tõnu Tender.

Alustuseks korraldatud ajurünnaku käigus selgus, mida õpetajad koolituselt ootavad  ehk nagu selgus – kuidas olla kaasaegne koolitaja, kes suudab õppijaid häälestada ja tekitada neis motivatsiooni, kes valdab ka grupidünaamikaalaseid teadmisi ning  oskab anda õppijatele tõhusalt tagasisidet.

Järgnes õppija profiili koostamine, esmalt  iseenda kui täiskasvanud õppija nägemuse põhjal. Edasi leidsid käsitlemist mitmed teemad nagu täiskasvanud õppija omadused, koostööõhkkonna loomine koolituse alguses, õppeprotsessi planeerimine ja hindamine. Päeva lõpus arutleti ühiselt koolituskursuse väljundite, kestuse  ning  põhiteemade üle.

Järgmine kokkusaamine on juba 5.veebruaril. Selleks ajaks tuleb kursuslastel läbi vaadata varasemate koolituste materjalid, et oma teadmisi värskendada.

 

Kursust „Euroopa keelemapi viimine õpetajani“ toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Leili Sägi

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu aseesimees