Riias toimus 27.-29.aprillini eTwinningu seminar vene keele õpetajatele.eTwinningut koordineerib Tiigrihüppe Sihtasutus.Koolituse töökeeleks  oli vene keel. Seminarist võttis  osa 37 vene keele õpetajat Poolast, Prantsusmaalt, Slovakkiast, Tsehhist, Eestist, Lätist ja Leedust. Seminaril tutvustati arvutipõhist töökeskkonda TwinSpace.  Eestist sai osaleda neli vene keele õpetajat. Tore oli kohtuda kolleegidega, kes õpetavad sama ainet. Läbi erinevate rolllimängude saime kiiresti omavahel tuttavaks.

Nende päevade jooksul saime teada, et eTwinningu tegevus edendab Euroopa koolide koostööd, kus kasutatakse info- jakommunikatsioonitehnoloogiat. eTwinningu portaal on tegevuses osalejatele peamine kohtumispaik ja töökeskkond. Portaal on saadaval 25 keeles.  Koolid üle Euroopa on koostanud juba 5353 projekti. Portaalis pakutakse õpetajatele on-line tööriistu partnerite leidmiseks, projektide alustamiseks, ideede jagamiseks, parimate praktikanäidetega tutvumiseks ning võimaldatakse kohe koostööd alustada, pakkudes erinevaid selleks kohandatud tööriistu eTwinningu platvormil.

eTwinning käivitati 2005.aastal Euroopa Komisjoni eÕppe programmi raames ning on alates 2007. aastast kindel osa Elukestva õppe programmist. eTwinning on Euroopa Liidu Comeniuseprogrammi üks osadest koolidele.

Saime jagada omavahel oma  kogemusi ja ideid. Jagamine tähendab oma silmaringi suurendamist, õpetamiskogemuse rikastamist ning uute võimaluste arutamist. Sai loodud sarnaste inimeste võrgustik. Meie ees esinesid praktikud – õpetajad, kes on juba osalenud edukalt mitmes projektis. Nad jagasid meile soovitusi, kuidas õpilasi projekti kaasata nii, et nad selles tegutsemisest maksimaalselt kasu saaksid. Peaeesmärk on kaasata nad kõikidesse tegevustesse ja otsuste tegemisse kohe projekti algusest peale. Saime nippe ja näpunäiteid kuidas koostada projekti plaani ja ajakava.

 eTwinningus toimub korraga palju, seetõttu oli keeruline toimuvast ülevaadet saada, kuna varem pole sellise asjaga tegelenud. Kuid uurides asja ja suheldes kollegidega, sai kõikidest raskustest üle. Saime teada, kuidas eTwinningu võimalusi täiel määral ära kasutada

Olen veendunud, et e -Twinningu  võimalused muudavad õppimise huvitavamaks. Projekti koostamine ja selles osalemine  on õpetajale ja õpilasele väärtuslik kogemus.

Seminari õhkkond oli sõbralik. Päevad olid pikad, aga produktiivsed. Töö toimus gruppides. Iga grupp töötas oma projekti kallal. Kokku oli seitse gruppi. Uuel õppeastal on võimalus õpilastel ja õpetajatel osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides.Eesti õpetajad ja õpilased löövad kaasa kolmes projektis: "Minu linna saladused",  „Vene keel omal jõul” ja  „Euroopa on meie ühine kodu”.  Projektis „ Minu linna saladused" osalevad peale Eesti veel Läti, Leedu, Poola, Slovakkia ja Prantsusmaa. Projekt on  mõeldud gümnaasiumi õpilastele. Projekti kaudu saavad õpilased ennast ja oma kooli tutvustada, projekti edenedes aga saame kõikide õpilastega teada mõndagi huvitavat erinevate linnade turismimagnetitest- legendidest ning lahendatud ja lahendamata mõistatustest. Koordinaatoriteks on õpetaja Poolast ja teine Prantsusmaalt. Nemad on  "mõttekeskuseks", kes koordineerivad selle grupi tööd.  Selles projektis  osalevad Eestist Ave Jõgi  Kuressaare Gümnaasiumist ja Piret Männilaan Türi Pöhikoolist.

Projektis: „Euroopa on meie ühine kodu” osalevad Eesti, Läti, Leedu, Tsehhi ja Poola. Projekti eesmärgiks on tutvustada oma maa sümboolikat, kultuuri vaatamisväärsusi, rahvustoite, oma kooli ja õpilasi, kes osalevad selles projektis. Iga maa märgistab Euroopa kaardil oma asukoha, siis saame näha, kust meie partnerid on pärit ja oma partneritele saame näidata, kus meie Euroopa kaardi peal asume.  Kasutame projekti käigus erinevaid töövõtteid Powerpoint, video, fotod, joonistused, virtuaalõppe keskkond. Projekt on mõeldud 12-15 aastastele õpilastele. Koordinaatoriteks on õpetaja Lätist ja Tsehhist. Projekti plaan ja ajakava  sai paika juba seminari lõpuks. Jagasime ülesanded omavahel ära, kohapeal moodustab igaüks oma projekti meeskonna. Suhtlus toimub vene keeles. Sellel projektil käigus suureneb kindlasti õpilaste õpimotivatsioon ja vene keele kasutamine praktikas.  Eestist osaleb selles projektis Leena Möls Aruküla Põhikoolist.

Projektis  "Vene keel omal jõul" osalevad Eesti, Leedu, Poola, Tšehhi ja Prantsusmaa. Projekti eesmärk – motiveerida õpilasi võõrkeele õppimiseks. Projekt on mõeldud 15-18 aastastele õpilastele. Koordinaatorid – õpetajad Prantsusmaalt ja Tšehhist. Esialgu on projekt mõeldud üheks aastaks. Alustatakse oktoobris. Suhtlemiskeel – vene keel. Eestist osaleb Olga Tšassova Tallinna Audentese Erakoolist ja Audentese Spordikoolist.

Meie jaoks on need esimesed projektid e-Twinningu keskkonnas, aga kindlasti mitte viimased.

 

Edukat eTwinningut kõigile!

 

                                                                                                                      10. mai 2012

Leena Möls

VÕSi esimees

Aruküla Põhikooli vene keele õpetaja