Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts jõudis oma 30. verstapostini. Seda tähistas selts 28.-29. aprillil konverentsiga Kadrioru Saksa Gümnaasiumis.

Juubelikonverentsi motoks oli „Saksa keel kuulub mitmekeelsuse juurde!“. Kohaletulnuid tervitasid Saksa saadik Christiane Hohmann, Austria saadik dr Julius Lauritsch, Goethe Instituudi juhataja Ulrich Ribbert, Läti SÕS esimees Anita Jonasta ja Lara Löser Balti-Saksa Noorteühendusest. Rahvusvahelise saksa keele õpetajate seltsi president Benjamin Hedžić ja Kati Bakradze EVÕLi  nimel saatsid videotervituse.

Plenaarettekande mitmekeelsuse teemal pidas Ulrike Richter-Vapaatalo Helsingi Ülikoolist. Tema juhtis ka kahetunnist praktilist töötuba mitmekeelsuse käsitlemisest õppetunnis. Töötube korraldasid ka kirjastuste esindajad, Eve Zekker tutvustas Genially kasutamise võimalusi õppetöös ning Helen Aedla (GI), Grete Elbrecht (Rapla G) ja Ruth Rappold (Viimsi G) tutvustasid Goethe Instituudi projekti „Kliimaneutraalne linn“.

Eelmisel aastal astus seltsi liikmeks kolm saksa keele õpetajat. Nemad võeti pidulikult vastu väikese tervituskingiga. Aastakonverentsil on tavaks anda välja ka seltsi Frieda-auhinnad:

Aasta tegu 2021 – Maigi Varusk (tegevuse eest saksa keele propageerimisel ja meisterõpetaja kutse puhul)

Aasta tegija 2021 – Eve Zekker (tegevuse eest kolleegide koolitajana ESÕSi ja EVÕLi üritustel ning Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsil, aktiivse kaastöö eest õpilasürituste korraldamisel).

Kauaaegsed partnerid ja endised esimehed said tänutäheks mälestus-Friedad.

Esimese tiheda tööpäeva lõpetas pidulik vastuvõtt Mustpeade Maja Olavi saalis. Pakuti maitsvaid roogi ja elavat muusikat ning tänati seltsi liikmeid, kes olid eelmisel aastal panustanud seltsi ettevõtmistesse.

Teisel päeval jätkusid tegevused töötubades. Konverentsi lõpetas teemakohane paneelvestlus „Mitmekeelsus rikastab!“, kus allakirjutanuga koos arutasid keeleküsimusi Natalia Tšuikina Vene Keele Õpetajate Seltsist ja Ruth Rappold, kes selles rollis esindas Eesti soome keele õpetajaid. Rääkides mitmekeelsusest, ei saa me kasutamata jätta erialaseltside vahelist koostööd.

30.verstapost on möödas. See polegi mingi maagiline number, aga põhjus ikka, et hetkeks peatuda, tehtule tagasi vaadata ja edaspidiseks koos sihte seada.

Siiras tänu kõigile, kes sellel teel meie kõrval on olnud!

Kalle Lina

ESÕSi esimees