Projekti sihtrühm: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ning töötavad võõrkeeleõpetajad.

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2017-30.09.2020

Projekti eesmärk on rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toeta-mine, mille tulemusena suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, kellel on B2, C1 või C2 tasemele vastav keeleoskustase.

Projekt annab nii võõrkeeleõpetajaks õppivatele üliõpilastele kui ka tegev­õpetajatele võimaluse sooritada rahvusvaheline keeleeksam, mille kulud hüvitatakse.

 INFOPÄEVAD – Täpsem ajakava SIIN.

15. märts 2018

15.00  – 19.00

TARTU, TÜ haridusteaduste instituut (Salme 1a) inglise, saksa, vene ja  prantsuse  keel

16. märts 2018

14.00 – 18.00

TALLINN, Tallinna Ülikooli Astra  maja (Narva mnt 29) inglise, saksa, vene ja prantsuse keel

22. märts 2018

14.00 – 18.00

NARVA, TÜ Narva Kolledž (Raekoja plats 2) inglise, saksa ja vene keel

NB! Osalemine infopäevadel  (sh kohvipaus) on TASUTA.

Infopäevade läbiviimist finantseeritakse ESFi projekti “Rahvusvaheline keeleeksam” elluviimiseks meetme “Õppe seostamine tööturu vajadustega” tegevuse “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul” raames.

Samal teemal:

E. Peterson „Tõstame õpetajate keeleoskuse taset“, Õpetajate Leht, 26. jaanuar 2018, http://opleht.ee/2018/01/tostame-opetajate-keeleoskuse-taset/

Projekti üldinfo ja tegevused:  https://www.voorkeelteliit.eu/programmidprojektid

Täiendav info:

Ene Peterson, projektijuht  ene@peterson.ee,  53 47 38 36